Gå til hovedindhold

Algeinnovation

Algeinnovation er et fællesfagligt naturfagsforløb i naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi i forhold til produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 

 

Undervisningsforløbet

Undervisningsforløbet Algeinnovation giver eleverne indblik en verden, hvor vi kan dyrke energi, der kan udnyttes i mange produkter lige fra fødevare til transportindustrien. 

Formål og undersøgelsesspørgsmål

Formål med undervisning er, at eleverne udvikler kompetencer i at planlægge egne undersøgelser, formidle resultater i forhold til kontekst og perspektivere naturvidenskabelige undersøgelser i forhold til den omgivende verden.
Eleverne vil få viden om naturens kredsløb, især carbon- og nitrogenkredsløb som levevilkår for alger. 
 
Undersøgelsesspørgsmålene kan formuleres som nedenstående
• Hvordan kan dyrkning af alger udnyttes i industrien til at løse problemer i samfundet?
• Hvordan kan dyrkning af alger optimeres?
 

Materialets sammensætning

PDF iconAlgeinnovation.pdf er 24 sider pdf, gennemillustreret.

Materialet består af en lærervejledning, beskrivelse af elevaktiviteter og elevark. Først i materialet er en oversigt over kompetence- og færdighedsmål der bliver dækket i undervisningen om Algeinnovation i udskolingen.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

På baggrund af et undersøgelsesspørgsmål skal eleverne komme med løsningsforslag til, hvordan alger kan bruges i industrien. Eleverne arbejder med at optimere algeproduktion og søge information, der kan give dem ideer til udnyttelse af alger.

De arbejder i grupper på 2-3 elever

Eksperimentdesign 

Elevernes eksperimentdesign er et centralt element i forløbet. I eksperimentet skal eleverne undre sig, opstille hypotese, designe en undersøgelse, indsamle data og konkludere på data.
 
Dyrkningsvejledning af alger
 
Beskrivelse af en række elevaktiviteter
 
Elevaktivitet 1: Tegn tegningen
Elevaktivitet 2: Læs teksten, Tekst og nøgleord
Elevaktivitet 3: Undersøgelsesdesign
Elevaktivitet 4: Gennemførelse af undersøgelse
Elevaktivitet 5: Undersøgelsesrapport
Elevaktivitet 6: Præsentation
Elevaktivitet 7: Evaluering
 
Fem elevark
 
Elevark 1 - Læs om nitrogenkredsløb
Elevark 2 - Konstruer et begrebskort
Elevark 3 - Design en undersøgelse
Elevark 4 - Skriv en undersøgelsesrapport
Elevark 5 - Farveskala til algedyrkning 
 

Supplerende materiale

Flere undervisningsmaterialer lægger op til undervisning med planter, herunder nitrogenkredsløb.
For eksempel:
• Kosmos. Fysik 9. kl. Gyldendal
• Xplore. Fysik/kemi 9. kl. GO forlag
• Ny Fysik/kemi 7. Kemisk produktion og forurening. Gyldendal