Viden

Vidensressourcer, projekter og fonde

Brug Astras vidensindgang – og find kvalitetsviden om undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag.

I vidensindgangen finder du også et samlet overblik over naturfagsprojekter i Danmark samt en fondsoversigt med de mest relevante fonde og støttegivere. 

Projekter og fonde
Få et samlet oversigt over de vigtigste danske projekter og fonde målrettet udvikling og støtte af naturfagene og undervisningen i de naturvidenskabelige fagområder.
Viden i fokus
Bliv klog på udvikling af naturfagene og de naturvidenskabelige fagområder. Vi har samlet analyser, evalueringer, statusrapporter, podcast og meget andet godt.
Vidensressourcer

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

Videnressourcer

Kvalitetsviden om undervisning

i naturfag og naturvidenskabelige fagområder

Evalueringen undersøger den oplevede effekt af ultra:bit-indsatsen i skolerne og har et særligt fokus på indsatsens påvirkning af den årgang, som ultra:bit-indsatsen begyndte med.

Vidensressourcer

Følgeforskning fra projektet 'Science Talent Mønsterbrydere' - en indsats, der havde til formål at stimulere og støtte naturvidenskabeligt dygtige elever til at udfolde og udvikle deres talent, uanset social baggrund.

Vidensressourcer

Denne rapport undersøger muligheder og perspektiver på uddannelse for bæredygtig udvikling gennem skole/virksomhedssamarbejde. Den er udgivet i anledning af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Vidensressourcer

Projekter

Se samlet projektdatabase

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.

Projekter

Nationalt Videncenter for Læsning vil i et tæt samarbejde mellem naturfagslærere og eksperter inden for både det naturfagsdidaktiske og læsedidaktiske felt forestå udvikling, afprøvning og forankring af en ny naturfaglig læsedidaktik til brug i grundskolens naturfagsundervisning.

Projekter

Computerens udvikling og historie fortælles til børn og deres forældre i en forestilling fra Teater Fantast i samarbejde med børnebogsforfatter Rebecca Bach-Lauritsen.

Projekter