Billede af elever der arbejder sammen

Fællesfaglig naturfagsundervisning

Fællesfaglig undervisning og fælles prøve

Fællesfaglige forløb i naturfagene hænger tæt sammen med den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Her kan du både opnå overblik over selve prøven og finde tips til den fællesfaglige undervisning i de tre år, der leder frem mod prøven.

astra girl

Ressourcer til det fællesfaglige

Sådan kan dine elever arbejde med problemstillinger og/eller arbejdsspørgsmål. Se mulige veje i struktureringen af fællesfaglige fokusområder.
  • Fællesfaglig naturfagsundervisning
Sådan vejleder du grupper i fællesfaglige forløb. Få ideer til gode spørgsmål og tips til hvordan I holder styr på gruppernes arbejde i fagteamet.
  • Fællesfaglig naturfagsundervisning
  • Læringsmiljøer og -situationer
Elevark som hjælper eleverne på vej i at lave en naturfagsportfolio - en samling af elevens arbejde. Det giver anledning til at forholde sig til det, man har lært, ved at skulle formidle det videre gennem en portfolio.
Elevark som hjælper eleverne med at lave en naturfagsposter, som præsenterer problemformulering, undersøgelsesspørgsmål, kompetenceområder og teknologi.
Elevark som hjælper eleverne på vej i deres arbejde med naturfaglige undersøgelser (i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb bl.a. med fokus på variable og hypotese).
Elevark som hjælper eleverne på vej i deres arbejde med naturfaglige modeller (i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb bl.a. med fokus på type og vurdering af model).
Elevarket støtter eleverne i at arbejde med fire slags spørgsmål: fakta-, forklaring og forståelses-, holdning og vurderingsspørgsmål og handlingsspørgsmål.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.