Vidensressourcer

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

  • Tema

  • Videns ressourcer

  • Reset
Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem. Det skal vi gøre noget ved.
  • Science-kapital
Universet 'Verdensmål i undervisningen' samler undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og artikler om verdensmålsdidaktik.
  • STEM
Forskningsprojektet SCOPE kortlægger netop nu børn og unges science-kapital. Science-kapital handler om, hvad børn og unge har med sig i rygsækken fra mange forskellige arenaer.
  • Science-kapital
Evalueringen undersøger den oplevede effekt af ultra:bit-indsatsen i skolerne og har et særligt fokus på indsatsens påvirkning af den årgang, som ultra:bit-indsatsen begyndte med.
Følgeforskning fra 'Science Talent Mønsterbrydere': indsats for at stimulere og støtte talentfulde elever i at udfolde sig uanset social baggrund.
  • Talent
Skip to content