Vidensressourcer

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

  • Tema

  • Videns ressourcer

  • Reset
Analyse af undervisningspraksisser og undervisernes kvalifikationer og kompetenceudviklingsbehov blandt undervisere, der underviser i STEM-grundfagene på landets erhvervsskoler.
  • STEM
Inspirationskatalog for EUD, som præsenterer fire virkemidler, der kan tages i brug for at styrke STEM på erhvervsuddannelserne.
  • STEM
Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem. Det skal vi gøre noget ved.
  • Science-kapital
Universet 'Verdensmål i undervisningen' samler undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og artikler om verdensmålsdidaktik.
  • STEM
Forskningsprojektet SCOPE kortlægger netop nu børn og unges science-kapital. Science-kapital handler om, hvad børn og unge har med sig i rygsækken fra mange forskellige arenaer.
  • Science-kapital
Skip to content