• Undervisning
  • >
  • Webantologi: en introduktion til naturfagsdidaktik

Webantologi: en introduktion til naturfagsdidaktik

Webantologi for læreruddannelsen

På webantologien ”Introduktion til naturfagsdidaktik” finder du korte artikler om naturfagsdidaktiske temaer, eventuelt suppleret med links, inspirationsmateriale eller videoklip.

Artiklerne er oversigtsartikler om forskellige naturfagsdidaktiske temaer, der åbner feltet. Teoretiske overvejelser i artiklerne eksemplificeres med anvendelsesorienterede aspekter fra skolens naturfagsundervisning. Artiklerne refererer til både nyeste forsknings- og udviklingsbaserede viden samt praksissituationer.

astra girl
Artikel om faglig læsning i naturfag, der argumenterer for værdien af faglig læsning, og giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med det.

Didaktiske ressourcer

Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen.

Didaktiske ressourcer

Evaluering fylder mere og mere både på samfundsplan og på uddannelserne. Artiklen diskuterer evalueringsformer og stiller sig kritisk over for tests.

Didaktiske ressourcer

Hverdagsforestillinger på det naturfaglige område handler om de forklaringer på naturvidenskabelige fænomener, som vi er vokset op med.

Didaktiske ressourcer

Artiklen giver et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i naturfag i de seneste årtier. Den ene af forfatterne Helge Kastrup (HK) er dansker, mens den anden Jeffry V. Mallow (JVM) er amerikaner.

Didaktiske ressourcer

Artiklen beskriver den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, som har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper. Den viser eksempler på god praksis ud fra moderne undervisningsteorier og metoder.

Didaktiske ressourcer

Modeller i naturfag er repræsentationer af dele af virkeligheden, som bruges til at forstå, afprøve eller formidle bestemte forhold.

Didaktiske ressourcer

Naturfag kan træne evnen til opmærksomhed, til at holde fokus på det fælles tredje og til at forudsige, planlægge og handle på fremtidens udfordringer.

Didaktiske ressourcer

Artiklen giver lærerstuderende teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegreb og diskursen omkring kompetencebegrebet.

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.