Billede af børn med magneter

Kompetenceorienteret undervisning

Sådan underviser du kompetenceorienteret

Når du tilrettelægger kompetenceorienteret undervisning, er målet, at du understøtter eleverne i at udvikle de fire naturfaglige kompetencer: 

  • Undersøgelse
  • Modellering
  • Perspektivering
  • Kommunikation


Det er de samme fire kompetencer, dine elever arbejder med gennem hele deres skoleforløb, og som de vurderes på til den afsluttende prøve i 9. klasse. Det er derfor vigtigt, at du arbejder kompetenceorienteret med eleverne på alle klassetrin. 

Kompetenceorienteret naturfagsundervisning er ikke én specifik metode, men en tilgang, du kan benytte i forskellige undervisningsformer, alt efter hvad der passer til dig og din klasse.

Udbredte former er undersøgelsesbaserede og problembaserede undervisningsformer, og i sidemenuen kan du finde mere om dette - herunder konkrete forløb og aktiviteter. Vi guider dig også til, hvordan du gør formativ evaluering til en integreret del af din kompetenceorienterede undervisning.

astra girl

Fremmer elevernes læring og motivation

Kompetenceorienteret undervisning er kendetegnet ved to ting:

  1. Den tager udgangspunkt i problemstillinger, der ligger i forlængelse af elevernes undren. Problemstillinger, som eleverne finder væsentlige at belyse eller svare på. 
  2. Den indeholder frihedsgrader og stilladsering, der understøtter elevernes selvstændige arbejde - ofte i gruppearbejde.

Det fremmer elevernes motivation og læring, når du tilrettelægger undervisningen på denne måde. Forskningen viser nemlig, at kompetenceorienteret undervisning giver eleverne en oplevelse af ejerskab, som fungerer som en motivationsbooster. 

astra girl
Brug denne skabelon når du skal formulere uddybende spørgsmål til fælles prøve. Skabelonen lægger op til, at du lader eleverne tage udgangspunkt i noget konkret som fx en figur eller et specifikt fysisk materiale.

Didaktiske ressourcer

Vurderingsskema til fælles prøve, hvor du kan notere hvad dine elever gør, som viser kompetencer inden for de fællesfaglige fokusområder.

Didaktiske ressourcer

Hent et skema, du som lærer kan bruge til at notere elevers naturfaglige kompetence. Bliv opmærksom på tegn og noter, når du observerer dem hos dine elever.

Didaktiske ressourcer

Artiklen giver lærerstuderende teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegreb og diskursen omkring kompetencebegrebet.

Didaktiske ressourcer

Redskab der beskriver en proces på fire trin med henblik på at udarbejde kompetenceorienterede undervisningsforløb i naturfag.

Didaktiske ressourcer

Hvad er kompetenceorienteret undervisning og hvordan udruller du det i praksis.

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content