Vidensressourcer

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

 • Tema

 • Videns ressourcer

 • Reset
En undersøgelse af ledere, undervisere og elevers vurdering af potentialer og udfordringer i og rundt om undervisningen.
 • STEM
Inspirationshæfte til samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler med fokus på STEM-faglighed.
 • STEM
Analyse af undervisningspraksisser og undervisernes kvalifikationer og kompetenceudviklingsbehov blandt undervisere, der underviser i STEM-grundfagene på landets erhvervsskoler.
 • STEM
Inspirationskatalog for EUD, som præsenterer fire virkemidler, der kan tages i brug for at styrke STEM på erhvervsuddannelserne.
 • STEM
Læs her forskningens bud på, hvordan undersøgelsesbaseret undervisning i gymnasiet kan tage sig ud, hvis eleverne skal profitere af den.
 • Kompetenceudvikling
Praksisfaglig undervisning rummer et potentiale for højere elevmotivation i folkeskolen, viser en ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
 • Kompetenceudvikling
Se delevalueringen af projektet ultra:bit fra 2023.
 • STEM
Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem. Det skal vi gøre noget ved.
 • Science-kapital
Lyt til denne samtale, hvor Astras udviklingschef Dorte Salomonsen fortæller om de væsentligste tendenser i naturfagsundervisningen i Danmark.
 • NaNO
Universet 'Verdensmål i undervisningen' samler undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og artikler om verdensmålsdidaktik.
 • STEM
Forskningsprojektet SCOPE kortlægger netop nu børn og unges science-kapital. Science-kapital handler om, hvad børn og unge har med sig i rygsækken fra mange forskellige arenaer.
 • Science-kapital
Læs et blogindlæg om, hvordan man som naturfagslærer på EUD kan være med til at gøre naturfag til noget, som alle elever kan blive set og se sig selv i.
 • Science-kapital
Kortlægning af kvaliteten af naturfagsundervisningen på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser. Fælles udgangspunkt for samtale om udvikling af naturfagsundervisningen.
 • NaNO
Ressourcepersoner i naturfag og naturvidenskabelige fag: læs om deres definition, udbredelse og mandat.
 • NaNO
Her finder du et udtræk af data fra Astras NaNO-rapport 2021.
 • NaNO
Læs om betydningen af netværk for forankring af kommunale teknologi-indsatser, samt hvordan rammer kan understøtte indsatsen på forskellig vis.
 • STEM
I denne artikel udfoldes især styredokumenters betydning for forankring af kommunale teknologi-indsatser samt vigtigheden af lærernes indflydelse.
 • STEM
Læs refleksionerne fra en biologilærer et halvt år efter hun er begyndt at arbejde med science-kapital.
 • Science-kapital
Skip to content