Elever til Naturvidenskabsfestival

Science-kapital

Begrebet science-kapital

Science-kapital dækker over, hvilke science-relaterede ressourcer børn og unge har med sig i ‘rygsækken’. Det handler om de naturvidenskabelige kompetencer, de opbygger igennem deres liv.

I en dansk kontekst er science-kapital et nyt begreb, der er under udvikling. Det har blandt andet rod i, hvilke dispositioner børn og unge har i deres opvækst - både i og uden for skolen.

Science-kapital omfatter, hvad eleven ved om science, synes om science, hvilken viden elevens omgangskreds har om science samt den daglige eksponering, eleven har med science.

Et godt sted at starte, hvis du vil have en overordnet introduktion til science-kapital, er denne podcast: en introduktion til science-kapital.

Projekt om science-kapital

astra girl

Kortlæg naturfag i elevernes livsverden

Kortlæg dine elevers livsverden og lokalområde og få øje på, hvad det rummer af naturfag, så afstanden mellem naturfag i skolen og børnenes øvrige verden bliver mindre.

  • Kortlæg elevernes interesser og erfaringer ved hjælp af aktiviteterne ‘Naturfag i din verden – livscirklerne’ og ‘Naturfag i din verden – spørgsmål til dig
  • Kortlæg lokalområdet omkring skolen.

Naturfag i din verden

Slå to fluer med ét smæk: Få indblik i bredden af interesser og erfaringer, dine elever har med i bagagen, så du kan inddrage det i naturfagsundervisningen. Og hjælp eleverne med at få øjnene op for, at der er naturfag i den verden, der omgiver dem. Begge dele har til formål at bygge bro mellem skolens naturfag og elevernes livsverden.

Vælg én af de to aktiviteter til naturfagsundervisningen: I ‘Naturfag i din verden – livscirklerne’ interviewer eleverne hinanden i makkerpar ved hjælp af et elevark, mens ‘Naturfag i din verden – spørgsmål til dig’ er en individuel skriveøvelse.

Vælg én af de to aktiviteter til naturfagsundervisningen: I ‘Naturfag i din verden – livscirklerne’ interviewer eleverne hinanden i makkerpar ved hjælp af et elevark. Hent materialerne her:
 
‘Naturfag i din verden – spørgsmål til dig’ er en individuel skriveøvelse. Hent materialerne her:
 

Kortlæg skolens lokalområde

Tag naturfagskollegerne på tur i skolens lokalområde for at kortlægge steder, der indeholder noget naturfagligt, der kan inddrages i undervisningen. Det kan være områder der er “vild med vilje”, regnvandsopsamling, genbrugsstation, benzintank m.m., som er en del af elevernes dagligdag.

 

 

Læs refleksionerne fra en biologilærer et halvt år efter hun er begyndt at arbejde med science-kapital.

Vidensressourcer

Der kan godt være lidt for mange ‘hurra-ord’, man skal forholde sig til som lærer, men science-kapital skal ikke ende med at blive et af dem. I sit blogindlæg beskriver Christina Frausing Binau lige præcis hvorfor, science-kapital ikke bør betragtes som et af disse ord.

Vidensressourcer

120 er blevet inviteret til at bidrage til forskning i børn og unges såkaldte science-kapital. Skoleledelsen skal snart svare på invitationen, så det er nu, der skal tages en beslutning: Vil jeres skole bidrage?

Vidensressourcer

Læs et blogindlæg om, hvordan man som naturfagslærer på EUD kan være med til at gøre naturfag til noget, som alle elever kan blive set og se sig selv i.

Vidensressourcer

Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem. Det skal vi gøre noget ved.

Vidensressourcer

Forskningsprojektet SCOPE kortlægger netop nu børn og unges science-kapital. Science-kapital handler om, hvad børn og unge har med sig i rygsækken fra mange forskellige arenaer.

Vidensressourcer

1 / 212
Skip to content