Billede af det nationale naturfagsvejledernetværksmøde

Astras kerneopgaver

Inspirere, understøtte, samle og styrke

Astras vision er, at elever udvikler stærke naturvidenskabelige kompetencer som en del af deres almendannelse, og at flere vælger en naturvidenskabelig uddannelse og karriere. Astras bestyrelse har med udgangspunkt i lovgivningen defineret fire strategiske kerneopgaver frem til 2024. 

astra girl

Kerneopgave 1: Inspirere lærere til at skabe engagerende naturfaglig/naturvidenskabelig undervisning af høj kvalitet

For at nå dette mål skal alle lærere besidde de relevante kompetencer og have mulighed for at indgå i faglige fællesskaber baseret på udvikling og videndeling for i sidste instans at kunne gennemføre engagerende undervisning af høj kvalitet.

astra girl

Kerneopgave 2: Understøtte strategisk forankring og naturfaglige/naturvidenskabelige kulturer

Derfor vil Astra styrke et systematisk samarbejde på alle niveauer om udvikling og forankring af naturfaglige og naturvidenskabelige kulturer.

Kerneopgave 3: Samle og dele kvalitetsviden om undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag samt om udviklingsindsatsers virkning

Vidensgrundlaget for fornyelse og udvikling af undervisning i naturfag og naturvidenskab styrkes gennem kontinuerlig udvikling og indsamling af kvalitetsviden samt gennem videndeling. Udviklingsindsatser koordineres og evalueres med henblik på varig kapacitetsopbygning, og der videndeles om resultater og erfaringer.

astra girl

Kerneopgave 4: Styrke arbejdet med talentfulde elever i naturfag og naturvidenskabelige fag

Ligesom skolens øvrige elever skal de naturfaglige og naturvidenskabelige talenter også udfordres fagligt til at udnytte deres potentiale og indgå i udviklende sociale fællesskaber for at styrke deres trivsel. Indsatsen for talenterne sigter desuden mod at bidrage til at styrke den faglige udvikling generelt i klasserne og på skolen som helhed, samt at inspirere flere unge til at vælge naturvidenskabelige eller tekniske fag og karrierer. Både på uddannelsesinstitutions-, kommunalt og nationalt niveau skal der udvikles en talentkultur, hvor det er prioriteret at sætte fokus på de talentfulde elever inden for naturfag i grundskolen og de naturvidenskabelige fag i gymnasiet.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content