Viden

Vidensressourcer, projekter og fonde

Her i vidensindgangen har vi samlet kvalitetsbaseret viden, der indgår i arbejdet med at styrke undervisningen i naturfagene og de naturvidenskabelige fagområder.

Gå direkte til vidensressourcer eller projektoversigt

Projekter og fonde
Samlet oversigt over de vigtigste danske projekter og fonde målrettet udvikling og støtte af undervisning i naturvidenskabelige fagområder.
Viden i fokus
Bliv klog på udvikling af naturfagene og de naturvidenskabelige fagområder. Vi har samlet analyser, evalueringer, statusrapporter, podcast og meget andet godt.
Vidensressourcer

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

Vidensressourcer

Kvalitetsviden om undervisning

i naturfag og naturvidenskabelige fagområder

Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem. Det skal vi gøre noget ved.

Vidensressourcer

Universet 'Verdensmål i undervisningen' samler undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og artikler om verdensmålsdidaktik.

Vidensressourcer

Forskningsprojektet SCOPE kortlægger netop nu børn og unges science-kapital. Science-kapital handler om, hvad børn og unge har med sig i rygsækken fra mange forskellige arenaer.

Vidensressourcer

Projekter

Se samlet projektdatabase

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.

Projekter

Projektets overordnede formål er at få flere ud i det fri og at skabe begejstring for de eventyr, der gemmer sig i baghaven, langs fortovet og i skolegården.

Projekter

Science klubben arbejder med citizen science, hvor børn og unge kan indgå i konkrete forskningsprojekter på 10 science camps i både 2022 og 2023.

Projekter

Zoologisk Have KBH, Ishøj Kommune og Københavns Professionshøjskole arbejder sammen om fritidsaktiviteter, hvor børn i Ishøj bliver klogere på dyr og naturen.

Projekter

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.

Projekter