Undervisning

Forløb, aktiviteter og didaktik

Astra arbejder for at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fagområder. Her finder du forløb, aktiviteter og didaktiske ressourcer, du kan bruge til at gennemføre undervisning af høj kvalitet.

Vi har samtidig samlet faglige og didaktiske temaer, som du kan dykke ned i enten sammen med dine elever eller dit fagteam.

Fagligt og didaktisk fokus

ultra:bit er en læringsindsats, som giver børn mod på at skabe med teknologien og tage kritisk stilling til den. Find forløb og læs om ultra:bit-projektet.
Engineering er en didaktisk metode, hvor elever løser et konkret problem gennem delprocesesser, der er inspireret af ingeniørers arbejdsmetode.

Forløb & aktiviteter

Nyeste forløb og aktiviteter

Didaktiske ressourcer

Elevark, metodekort og vejledninger

Didaktiske ressourcer dækker over arbejdsark, vejledninger til metoder og konkrete værktøjer, du kan bruge i din undervisning, i forberedelsen eller sammen med et fagteam. 

Undervisningsdifferentiering i naturfag handler om lærerens arbejde med at gøre naturfagene tilgængelige for alle elever i grundskolen. Vi tager udgangspunkt i målsætningsarbejdet i vores behandling af undervisningsdifferentiering. Dette gør vi ud fra de forventninger, man kan stille til elevers præstationer vedrørende faglig læsning i naturfag.
Aktiviteten skal give eleverne et overblik over, hvilke fagbegreber der hører til i naturvidenskab, og gøre dem bevidste om, at fagbegreberne er deres nøgle til at formulere sig præcist indenfor de naturvidenskabelige discipliner.

Didaktisk deklaration

Astras syn på god naturfagsundervisning

Astras anbefalinger til undervisning i naturfagene i grundskolen samt i de naturvidenskabelige fag på gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Astra arbejder blandt andet for at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag, og for at gøre dette, skal vi vide, hvad god naturfags- og naturvidenskabelig undervisning er. 

Nedenstående er de seks forhold, som kendetegner god undervisning i naturfag og naturvidenskab ud fra Astras forståelse.