Undervisning

Forløb, aktiviteter og didaktik

Astra arbejder for at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fagområder. Her finder du forløb, aktiviteter og didaktiske ressourcer, du kan bruge til at gennemføre undervisning af høj kvalitet.

Find information, officielle dokumenter og gode råd
til at gennemføre fælles prøve.

Få overblik over alt det, du skal vide om fælles prøve i naturfag: fysik/kemi, biologi og geografi. Prøvens forløb | Officielle dokumenter |
Forbered dine elever på fælles prøve. Opmærksomhedspunkter fra prøvens første tre år samt råd fra elever, der har været igennem prøven.

Forløb & aktiviteter

Nyeste forløb og aktiviteter

Didaktiske ressourcer

Elevark, metodekort og vejledninger

Didaktiske ressourcer dækker over arbejdsark, vejledninger til metoder og konkrete værktøjer, du kan bruge i din undervisning, i forberedelsen eller sammen med et fagteam. 

Didaktisk deklaration

Astras syn på god naturfagsundervisning

Astras anbefalinger til undervisning i naturfagene i grundskolen samt i de naturvidenskabelige fag på gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Astra arbejder blandt andet for at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag, og for at gøre dette, skal vi vide, hvad god naturfags- og naturvidenskabelig undervisning er. 

Nedenstående er de seks forhold, som kendetegner god undervisning i naturfag og naturvidenskab ud fra Astras forståelse.

Skip to content