Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

 • Tema

 • Videns ressourcer

 • Reset
Evalueringen undersøger den oplevede effekt af ultra:bit-indsatsen i skolerne og har et særligt fokus på indsatsens påvirkning af den årgang, som ultra:bit-indsatsen begyndte med.
Følgeforskning fra projektet 'Science Talent Mønsterbrydere' - en indsats, der havde til formål at stimulere og støtte naturvidenskabeligt dygtige elever til at udfolde og udvikle deres talent, uanset social baggrund.
 • Talent
Denne rapport undersøger muligheder og perspektiver på uddannelse for bæredygtig udvikling gennem skole/virksomhedssamarbejde. Den er udgivet i anledning af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Denne rapport er en den samlede evaluering af læringsprojektet ultra:bit, som har til formål at styrke børns forståelse og kritiske stillingstagen til teknologi.
Læs NEUCs delevaluering af projektet ultra:bit. Ultra:bit har til formål at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning, så de går fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi.
 • Naturfaglige kampagner
 • STEM
SCOPE-projektet er et nyt, stort projekt, som over en tiårig periode skal forsøge at indkredse børn og unges science-kapital. Projektet skal blandt andet være med til at fastslå, hvordan naturfaglig dannelse opstår og udvikler sig hos børn og unge.
 • Science-kapital
I 2018 blev der afholdt et nationalt naturfagskoordinatormøde, hvor fokus var på begrebsudvikling og forståelse af STEM-begrebet - både i forhold til kommunal praksis samt med politisk, organisatorisk og didaktisk fokus.
 • STEM
De seneste ti år har der været et stigende fokus på talent og talentudvikling i både grundskolen og på gymnasier. Har man ikke fokus på at spotte og udvikle talenter, hvor eleverne føler sig set, hørt og anerkendt, kan det påvirke både deres motivation, læring og trivsel.
 • Talent
Hvis børn og unge skal opleve en større nysgerrighed og begejstring for naturfag, så kræver det ikke kun bedre undervisning, kompetenceløft af naturfagslærere og målrettede naturfagsindsatser. Det kræver samtidig, at man tidligt i grundskolen sætter ind på talentarbejde og -udvikling. 
 • Talent
Godt evalueringsarbejde kræver velfungerende evalueringsværktøjer, et vidensgrundlag og løbende udvikling af evalueringstilgange. Derfor er forskning i evaluering vigtig, hvilket rapporten ‘Evalueringstilgange i naturfag i grundskolen’ understreger.
 • Evaluering
Naturfagslærere og -undervisere har stor indflydelse på, hvordan elever og studerendes opfattelse af naturfag og -videnskab udvikler sig. Derfor er deres kompetencer meget vigtige i forhold til målet om at flere børn og unge skal vælge uddannelser og karrierer inden for STEM-området.
 • Kompetenceudvikling
12