Vidensressourcer

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

  • Tema

  • Videns ressourcer

  • Reset
Evalueringen undersøger den oplevede effekt af ultra:bit-indsatsen i skolerne og har et særligt fokus på indsatsens påvirkning af den årgang, som ultra:bit-indsatsen begyndte med.
Følgeforskning fra 'Science Talent Mønsterbrydere': indsats for at stimulere og støtte talentfulde elever i at udfolde sig uanset social baggrund.
  • Talent
Denne rapport undersøger muligheder og perspektiver på uddannelse for bæredygtig udvikling gennem skole/virksomhedssamarbejde. Den er udgivet i anledning af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Denne rapport er en delevaluering af læringsprojektet ultra:bit, som har til formål at styrke børns forståelse og kritiske stillingstagen til teknologi.
  • STEM
Læs NEUCs delevaluering af projektet ultra:bit. Ultra:bit har til formål at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning, så de går fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi.
  • Naturfaglige kampagner
  • STEM
SCOPE-projektet er et nyt, stort projekt, som over en tiårig periode skal forsøge at indkredse børn og unges science-kapital. Projektet skal blandt andet være med til at fastslå, hvordan naturfaglig dannelse opstår og udvikler sig hos børn og unge.
  • Science-kapital