Elever bygger ting sammen med deres lærer

Naturvidenskabsstrategi

Det er vigtigt, at børn og unge kan forstå samfundet omkring dem og den medfølgende samfundsudvikling. For at opnå denne forståelse kræves kendskab til og viden om naturvidenskab – et udgangspunkt der dannes helt fra dagtilbud til videregående uddannelser.

I 2017 udarbejdede Astra rapporten ‘Sammen om naturvidenskab – Anbefalinger til en national strategi om de naturvidenskabelige fag’, der er en rapport med anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag.

Rapporten var med til at sikre, at den fælles ambition om at styrke naturvidenskabsdanmark blev vedligeholdt. Anbefalingen blev fulgt op ad den nationale naturvidenskabsstrategi fra Børne og Undervisningsministeriet i 2018, der nu er den gældende naturvidenskabsstrategi. 

Det overordnede formål er at styrke almendannelse inden for naturvidenskab hos børn og unge, hvilket samtidig skal skabe motivation til, at de vælger uddannelse og karriere inden for naturvidenskab og teknologi. 

astra girl
Der har i mange år været fokus på naturvidenskabelige kompetencer hos børn og unge i Danmark, og der har været et voksende ønske om at sikre valg af STEM-relaterede uddannelser og karriere. Det blev understøttet af den nationale naturfagsstrategi i 2018, men før denne blev der først skabt et vidensgrundlaget ved hjælp af et Litteraturstudium.  

Vidensressourcer

Undervisning i naturfag og -videnskab skal styrkes, flere børn og unge skal vælge uddannelser inden for STEM, og så skal vilkårene for talentfulde elever udvikles og styrkes. Det var blot nogle af ambitionerne med 2018-regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Vidensressourcer

I arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi er godt at finde inspiration hos lande, som Danmark kan sammenligne sig med i forhold til uddannelsesniveauer.

Vidensressourcer

Det er vigtigt, at børn og unge kan forstå samfundet omkring dem og den medfølgende samfundsudvikling. For at opnå denne forståelse kræves kendskab til og viden om naturvidenskab - et udgangspunkt der dannes helt fra dagtilbud til videregående uddannelser.

Vidensressourcer

Naturvidenskab og teknologi er indlejret i den danske mentalitet. Det er en fasttømret del af undervisning, samfund og erhverv. Det spiller ind i hele vores samfund, og det skal fastholdes - og styrkes!

Vidensressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content