Plante i vand

Problembaseret undervisning

Sådan underviser du problembaseret

Problembaseret undervisning tager udgangspunkt i en udfordring eller undren hos eleverne. Det kan være en undren fra elevernes hverdag, eller noget som eleverne kan blive optaget af i kraft af en spændende fortælling. 

Problembaseret undervisning behøver IKKE at handle om at løse problemer som fx. klimaproblemer og fødevaremangel. Problembaseret undervisning tager udgangspunkt i udfordringer eller problemstillinger, der ligger i forlængelse af elevernes undren. Det kan handle om alt fra hvorfor sælers luffer ikke fryser til is i det kolde hav, eller hvordan man kan dyrke planter uden på huse. 

Når du tilrettelægger din undervisning ud fra en problembaseret tilgang, opnår eleverne et større ejerskab til undervisningen. Forskning viser, at det er med til at fremme både motivation og læring.

astra girl

Din rolle som lærer i den problembaserede undervisning

Det vigtigste i den problembaserede undervisning er, at eleverne motiveres til at engagere sig i problemstillingen. Derfor er valg og iscenesættelse af problemstillingen meget vigtigt, og du kan med fordel inddrage eleverne i dette.

Undervejs skal eleverne stilladseres og understøttes i at arbejde selvstændigt i grupper, og du skal give eleverne og/eller grupperne formativ feedback for at understøtte deres læringsproces.

Endelig skal forløbet afsluttes og afrundes på en måde, hvor du får indblik i den læring, eleverne har fået med fra forløbet. Det kan fx være med en præsentation eller en postersession.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content