Undervisningsmaterialer

Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Forløb
Eleverne konstruerer deres egen model, der forklarer, hvorfor der er liv på Jorden. De laver egne undersøgelser og udvikler forståelse for, hvad der skal til, for at liv kan eksistere.
 • Grundskole
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
Forløb
Eleverne konstruerer og reviderer deres egen model ud fra undersøgelser sideløbende med, at de udvikler forståelse for, hvordan vores solsystem er opbygget.
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
Forløb
Eleverne arbejder med en modelbaseret undersøgelse. De konstruerer og reviderer deres egen model ud fra undersøgelser, mens de udvikler forståelse for Jordens bevægelser rundt om Solen.
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
Forløb
MISSION ULTRA:SPACE er et forløb, hvor der skal laves en aktivitet/program, som Andreas Mogensen kan teste på sin rumrejse til rumstationen ISS efteråret 2023.
Forløb
Eleverne arbejder med modelbaseret undersøgelse. De udvikler en model, sideløbende med at de udvikler forståelse for nedbrydningsprocesser og stofkredsløb.
 • Organismer
 • Økosystemer
 • Stoffer og stofkredsløb
Forløb
I forløbet ‘Halvleder’ bruger eleverne micro:bit til at undersøge egenskaber af såkaldte halvledere. Brug halvledere, der er indbygget i micro:bit.
 • Partikler, bølger og stråling
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
‘Elektrisk leder’ er et forløb, hvor eleverne udvikler et apparat til at undersøge, hvilke materialer, der er elektrisk ledende med brug af micro:bit.
Forløb
Eleverne arbejder i natur/teknologi med at undersøge materialernes egenskaber og konstruere og tester en solovn, der kan lune en kanelgiffel.
 • Energiomsætning
 • Stof og energi
 • Teknologi og ressourcer
 • Vand luft og vejr
Forløb
Mejeriprodukter er et eksempel på bioteknologi, som findes i elevernes hverdag. Undervisningsforløbet har en undersøgende tilgang til mejeriprodukter, hvor eleverne fremstiller surmælksprodukter ved at eksperimentere med mikroorganismers vækst og vækstbetingelser.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
Undervisningsforløbet bidrager til at udvikle elevernes viden og færdigheder inden for undersøgelser af fødevarer - herunder mælk og mælkeprodukter.
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Organismer
Forløb
NaturFAGSmælk er et IBSE inspireret undervisningsforløb målrettet naturfag på C-niveau for social- og sundhedsassistenter.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Forløb
Byg en kuglebane - udfordring: eleverne skal finde en løsning på at bestemme en kugles rejsetid fra A til B ved at påvirke fart og hældning.
Forløb
Mælkemysteriet: hvordan er mælken kommet hen til dit køleskab? Forløbet lægger op til at eleverne arbejder undersøgende i et narrativt setup med at kortlægge mælkens vej fra koen til dem selv.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Energiomsætning
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
I dette forløb skal elever arbejde med et fagligt fokus som tager udgangspunkt i en undersøgelse af fugles fødevalg og fødesøgningsadfærd.
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
Eleverne undersøger deres måde at vaske hænder på, undersøger bakterier og perspektiverer til andre landes toiletforhold og hygiejne.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Forløb
Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Bliv klogere på drikkevand som ressource og på begreber som filtrering, destillering og osmose.
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Teknologi og ressourcer
 • Vand luft og vejr
Skip to content