""

Lov om Astra

Lovgrundlaget fastsætter Astras formål

Astras lovgrundlag - Lov om nationalt naturfagscenter, 2018. fastsætter Astras formål således:

  • Centret har til formål at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskab og fremme interessen for og rekrutteringen til uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab.
  • Centret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for fornyelse og udvikling af undervisningen i naturfag og naturvidenskab. (§1)

I bemærkningerne til loven præciseres desuden, at centeret skal have fokus på børn og unges dannelse samt styrke talentudvikling og netværksdannelser:

  • Centeret vil derfor fortsat skulle have en understøttende rolle i forhold til at fremme naturvidenskab som en del af børn og unges dannelse samt styrke talentudviklingen
  • Centeret skal understøtte netværksdannelser, arbejde på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at styrke elevers læring og faglige niveau samt skolers udvikling af undervisning.
astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content