Glad deltager til Astra-arrangement
  • Om Astra

Om Astra

Astra er det nationale naturfagscenter

Astra er det nationale naturfagscenter. Vi er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet. Vi har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.

 

astra girl

Vision

Naturvidenskab og teknologi spiller en central rolle i det moderne samfund, og indsigt i disse fags indhold og metoder bør derfor være en naturlig del af alle børn og unges almendannelse, så de kan deltage i samfundet på et oplyst grundlag. Samtidig har Danmark brug for, at flere børn og unge vælger naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og karrierer og dermed bidrager til at løse aktuelle problemer og skabe vidensbaserede løsninger til gavn for alle.

Astras vision er derfor: Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Astras vision

Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Mission

Målgrupper

Astras primære arbejdsområde er grundskoler og ungdomsuddannelser. Desuden interesserer vi os for overgangen fra dagtilbud til indskolingen, fra grundskole til ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Astra arbejder som nationalt naturfagscenter 

  • med det formelle uddannelsessystem, herunder undervisere, rammer og viden, og med de mange interessenter, der deler Astras vision
  • for en mere koordineret samfundsindsats på naturfagsområdet, og vi er i dialog med førende forskere på området for at sikre, at det foregår på et oplyst grundlag. Vi er optaget af at skabe vedvarende indsatser og støtter derfor kapacitetsopbygning både på uddannelsesinstitutioner og i styringskæden.

Astras mission

Astra samler relevante aktører om at udvikle kvaliteten af og rammerne for undervisningen i naturfag og naturvidenskab. Vores arbejde baserer sig altid på opdateret viden og erfaring.

Astras strategi

Hent og læs strategien for Astra - det nationale naturfagscenter.

Her beskriver vi hvordan vi i perioden 2021-2024 vil arbejde for styrke undervisningen i naturfag og naturvidenskabelige fagområder for 2021-2024. 

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content