NaNO infoark

NaNO 2021: Naturfagsundervisning – nationalt overblik

Et fælles udgangspunkt for samtale om udvikling af naturfagsundervisningen

Med NaNO-rapporten 2021 præsenterer Astra et første bud på et overblik over kvaliteten af undervisningen i de naturfaglige fag i grundskolen og de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne.

astra girl
Her finder du et udtræk af data fra Astras NaNO-rapport 2021.

Vidensressourcer

Ressourcepersoner i naturfag og naturvidenskabelige fag: læs om deres definition, udbredelse og mandat.

Vidensressourcer

Lyt til denne samtale, hvor Astras udviklingschef Dorte Salomonsen fortæller om de væsentligste tendenser i naturfagsundervisningen i Danmark.

Vidensressourcer

Kortlægning af kvaliteten af naturfagsundervisningen på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser. Fælles udgangspunkt for samtale om udvikling af naturfagsundervisningen.

Vidensressourcer

Astras fem forslag til handlinger

  • Ny naturfagsstrategi
  • Naturfagsvejledere/ressourcepersoner på alle skoler
  • Styrke lærerkompetencer
  • Styrke talentindsatsen
  • Styrke STEM-undervisningen på eud-grundfag

 

Hvis du har kommentarer, ris eller ros til rapporten, er du velkommen til at skrive til os på nano@astra.dk

astra girl

Baggrund for NaNO

NaNO bygger på desk research, input fra fagfolk og den erfaring, som Astra som nationalt center har opbygget gennem vores mange aktiviteter. Der er ikke etableret nye undersøgelser i forbindelse med rapporten.

Arbejdet med NaNO har tydeliggjort, at der er flere aspekter af naturfagsundervisningen i Danmark, hvor der er begrænsede data og behov for yderligere belysning. Særligt på EUD-området. Astra håber at kunne gentage NaNO-rapporteringen med jævne intervaller for på den måde at skabe et fælles udgangspunkt for samtalen om udvikling af undervisningen. Rapporten er en leverance til Børne- og Undervisningsministeriet som del af Astras mål- og resultatplan i 2021.

Astra opfordrer til, at statusrapporten anvendes til en spejling af egen praksis for alle de målgrupper, der har interesse for og virke inden for naturfagsområdet.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content