Billede af naturfagsvejledere i grundskolen
 • Netværk
 • >
 • Naturfagsvejledere i grundskoler

Naturfagsvejledere i grundskoler

Naturfagsvejledere er vigtige aktører for arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur på skolerne, og de spiller en central rolle i facilitering af fagteamsamarbejde og den faglige udvikling af naturfagsundervisningen.

I mange kommuner eksisterer kommunale netværk for skolernes naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner indenfor naturfagsområdet. Det er med udgangspunkt i disse netværk og i samarbejde med kommunens naturfagskoordinator, at Astra vil styrke og udvikle skolernes naturfagsvejlederfunktion og dermed den naturfaglige kultur.

Andre naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner indgår ikke i kommunale netværk, enten fordi kommunen har valgt ikke at have netværk, eller fordi de arbejder på fri- eller privatskoler. De er alligevel velkomne i Astras netværk, hvor de vil få mulighed for at sparre om vejlederfunktionen og blive opdaterede.

Astra afholder ét årligt nationalt netværksarrangement for alle landets naturfagsvejledere i forbindelse med Big Bang Konferencen, første gang i foråret 2020. Desuden tilbydes der en videndelingsplatform for naturfagsvejledere og tilsvarende ressourcepersoner indenfor naturfagene.

 
 
 
astra girl

Netværkets formål

Netværket har til formål at understøtte kontinuerlig, systematisk og strategisk udvikling og videndeling i lærende fællesskaber på og mellem skoler samt i kommuner om naturfagsvejlederrollen og -funktionen.

I netværket videndeler naturfagsvejlederne om udvikling af lokale naturfaglige kulturer i samspil med kommunale og nationale målsætninger. Omdrejningspunktet for netværkets arbejde er vejlederfunktionen på skolerne, dvs. både indholdet i netværksarbejdet og facilitering af netværket.

 
 
 

Naturfagsvejlederens opgaver og funktion

Naturfagsvejlederens overordnede opgaver varierer afhængigt af, hvilket mandat den enkelte naturfagsvejleder har på egen skole.

Opgaverne kan fx være:

 • Organisering og udvikling af videndeling og kapacitetsopbygning igennem skolens naturfagsteam eller andre relevante læringsfællesskaber.
 • Systematisk vejledning af skolens naturfagslærere.
 • Udvikling af faglige praksisfællesskaber.
 • At være naturfaglig vidensperson og sparringspartner til skolens ledelse.
 
 
 
astra girl

National sparringsgruppe

Den nationale sparringsgruppe har til formål at videndele om netværksmodel og løbende erfaringer med Astras og BUVMs naturfagsvejledernetværk. Sparringsgruppen mødes to gange årligt.

Sparringsgruppens medlemmer

 • Lise Fabricius - naturfagsvejleder på Syvstjerneskolen, Furesø Kommune. Repræsentant for folkeskolerne.
 • Jannie Buch Pedersen Erbs - naturfagsvejleder på Marie Kruses Skole, Furesø Kommune. Repræsentant for de frie skoler.
 • Peter Brandt - skoleder på Høng Skole, Kalundborg Kommune, udpeget af Skolelederforeningen.
 • Rasmus Frederiksen - naturfagskoordinator i Hillerød Kommune.
 • Mads Kroer Jensen - naturfagskoordinator i Aalborg Kommune
 • Martin Sillasen - docent på VIA Læreruddannelsen, udpeget af Danske Professionshøjskoler.
 • Sonja Heinrich - adjunkt på KP, udpeget af Danske Professionshøjskoler.
 • Jesper Bruun - studieleder for kandidatuddannelsen i STEM-undervisningen.
 • Vakant - skolechef, udpeget af Børne- og kulturchefforeningen.
 • Mette Pawlik Thorsen - læringskonsulent i STUK
 

Samarbejdspartner

partner-logo
Konsulent Thomas Sandholm Hald

Thomas Sandholm Hald

Konsulent

Kontakt Thomas, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinator i Nordjylland, eller hvis det drejer sig om det nationale netværk for naturfagsvejledere.
Konsulent Majbrit Keinicke

Majbrit Keinicke

Konsulent

Kontakt Majbrit, hvis du har spørgsmål vedrørende NAFA, eller hvis det drejer sig om det nationale netværk for naturfagsvejledere.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content