Vanddråbe

Drikkevand med fremtid i

10-20 lektioner

Uddannelsestrin

Mellemtrin og udskoling

Drikkevand med fremtid i

10-20 lektioner

Uddannelsestrin

Mellemtrin og udskoling

Aktiviteter i forløbet

Aktiviteter
Hvad er beskidt drikkevand egentlig? Hvad er rent drikkevand? Eleverne arbejder med deres egen brainstorming uden nogen forudgående viden: Hvad tror de, beskidt drikkevand er?
Aktiviteter
Destillering er en metode til at adskille væsker fra faste stoffer. Fx adskillelse af salt fra havvand.
Aktiviteter
Filtrering er en simpel proces, som tit indgår som en tidligt i forbindelse med produktion af drikkevand. Eleverne arbejder med et simpelt forsøg, der illustrerer, hvad der sker, når man filtrerer sodavand med og uden aktivt kul. Der trækkes paralleller til membraner, herunder aquaporin-membraner.
Aktiviteter
Osmose og omvendt osmose er to processer, som ofte benyttes i forbindelse med produktion af drikkevand. Eleverne arbejder med simple og spektakulære forsøg, der illustrerer, hvad der sker i osmose, og de får viden om omvendt osmose.
Aktiviteter
I Danmark får vi langt det meste af vores drikkevand fra grundvandet. I mange andre lande er kilderne til drikkevand fx overfladevand eller sågar havvand. Eleverne arbejder med en kort oversigt over, hvilke kilder til drikkevand der findes, samt hvordan disse kilder kan være belastet - biologisk eller kemisk.
Aktiviteter
Med udgangspunkt i hvad eleverne tidligere i forløbet har arbejdet med, planlægger de, hvordan de vil fremstille rent drikkevand. Desuden laver de undersøgelse af kvaliteten af deres eget drikkevand.
Aktiviteter
Hvad sker der, når overfladevand og regnvand siver ned gennem jordlagene og til sidst ender som grundvand? Eleverne laver et forsøg, som illustrerer processen - kan det virkelig være rigtigt, at det ‘bare’ er det, der sker?

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.