Faunapassager – Udfordring

Vandhul

Engineering-udfordring: I skal bygge en model af en faunapassage, hvor I hjælper bænkebidere til at gå fra et levested til et andet levested.

Spot på fjernvarme og energi

Svejsning af Fjernvarmerør.

Lær dine elever om energi, klima og fjernvarme via det gratis materiale på Fjernvarmeskolen.dk for 4. – 9. klasse. Hvad er fjernvarme? Hvordan bliver varmen produceret? Sådan kommer varmen frem. Andre varmekilder. Hvad er energi? Fremtidens energiforsyning.

Hvis man kan se et atom

Science grøn

Eleverne får kendskab til atomer, og hvordan man kan bruge modeller til at forklare noget af det, man ikke kan se.

Hav og klima i den antropocæne tidsalder

Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Katherine Richardsons forskning på Københavns Universitet i biologisk oceanografi er omdrejningspunktet.

Er det guld?

En bunke guld

Eleverne skal med forskellige undersøgelsesteknikker finde frem til om to ‘guldprøver’ er lavet af guld. Forløbet viser, hvordan der på 3. og 4. klassetrin kan arbejdes undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 7: ‘Alt i universet er opbygget af små partikler’.

Bi-rig natur

En bi sidder på en orange blomst

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på bier og deres levesteder. Forløbet viser, hvordan du på mellemtrinnet kan arbejde undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.

Tykke ledninger

Grubletegning omkring elektricitet og magnetisme

Lad eleverne udfordre deres hverdagsforestillinger om hvordan elektricitet fungerer ved at arbejde med grubletegningen ‘Tykke ledninger’.

Byg en solovn

Odeillo-solovnen - én af verdens største solovne

Eleverne arbejder i natur/teknologi med at undersøge materialernes egenskaber og konstruere og tester en solovn, der kan lune en kanelgiffel.