Spot på fjernvarme og energi

Svejsning af Fjernvarmerør.

Lær dine elever om energi, klima og fjernvarme via det gratis materiale på Fjernvarmeskolen.dk for 4. – 9. klasse. Hvad er fjernvarme? Hvordan bliver varmen produceret? Sådan kommer varmen frem. Andre varmekilder. Hvad er energi? Fremtidens energiforsyning.

Modellering af kompostbunken

Didaktisk ressource blå

Eleverne arbejder med modelbaseret undersøgelse. De udvikler deres egen model, sideløbende med, at de udvikler forståelse for nedbrydningsprocesser og stofkredsløb

Hvis man kan se et atom

Science grøn

Eleverne får kendskab til atomer, og hvordan man kan bruge modeller til at forklare noget af det, man ikke kan se.

Hav og klima i den antropocæne tidsalder

Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Katherine Richardsons forskning på Københavns Universitet i biologisk oceanografi er omdrejningspunktet.

Klima på menuen

Klima på menuen

Opnå indblik i madens livscyklus – fra jord til bord og tilbage igen. Det fællesfaglige forløb har fokus på, hvad madens klimaaftryk er, hvad madspild er, og på de ressourcer, der findes i madaffald.

Jorden 2.0

Jorden set fra rummet

Eleverne arbejder ud fra en case om, at starte liv på en ny planet med bakterier. Bakterier er en livsform, der har haft stor indflydelse på Jordens udformning og livet på planeten Jorden, som vi kender den i dag. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 2, 4, 8 og 10.

Liv og død i Østersøen

Torsk skæres op

Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om truede torskebestande i Østersøen. Et farvand nær skolen undersøges, og data herfra sammenlignes med forskeres data. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4.

Grus i maskineriet

Grus i maskineriet

Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om manglen på grus og sand. En grusgrav nær skolen undersøges, og der udarbejdes en model for grusgravning. Der arbejdes med erstatningsmaterialer. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 2, 3 og 4.

Er det guld?

En bunke guld

Eleverne skal med forskellige undersøgelsesteknikker finde frem til om to ‘guldprøver’ er lavet af guld. Forløbet viser, hvordan der på 3. og 4. klassetrin kan arbejdes undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 7: ‘Alt i universet er opbygget af små partikler’.

Bi-rig natur

En bi sidder på en orange blomst

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på bier og deres levesteder. Forløbet viser, hvordan du på mellemtrinnet kan arbejde undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.