5E-modellen

Brug 5E-modellen som en metode til at stilladsere det undersøgende arbejde. Modellen er opdelt i fem faser: engagér (engage), undersøg (explore), forklar (explain), udvid og bearbejd (elaborate) samt evaluér (evaluate).

I undervisningen er de fem faser knyttet tæt sammen og bør gennemføres i den nævnte rækkefølge. Evaluering er placeret midt i modellen for at vise, at evaluering foregår i alle faser af undervisningen. 5E-modellen kan understøtte din planlægning, gennemførelse og vurdering af dine elevers undersøgende arbejde. Den kan samtidig gøre det undersøgende arbejde mere målrettet.

Engagér (engage)

Via små aktiviteter aktiveres elevernes forforståelse, deres interesse fanges, og der skabes et læringsbehov i forhold til det tema, der arbejdes med. Fasen er central for elevernes videre læring og bør altid indlede et tema eller en lektion.

Undersøg (explore)

Med udgangspunkt i forundring eller problemstillinger opstiller eleverne små hypoteser, som de undersøger på forskellige måder. De indsamlede resultater registreres systematisk.

 

Forklar (explain)

Eleverne kommunikerer deres nye viden og færdigheder ved at beskrive, argumentere og forklare. Elevernes forståelser bliver eksplicitte, og læreren bidrager med at introducere nye ord, begreber og modeller og udfordre elevernes forståelser.

Udvid og bearbejd (elaborate)

Eleverne arbejder videre med deres problemstillinger og relaterer dem til andre sammenhænge. De kan lave nye undersøgelser, læse, se film osv. Læreren hjælper med at bygge bro til andre dele af faget.

 

Evaluer (evaluate)

Evaluering forstås både som elevernes og lærerens løbende og afsluttende evaluering. Evaluering er derfor integreret i alle faser af undervisningen. Hensigten er, at eleverne får feedback, som støtter deres læring i forhold til de opsatte mål.

Skip to content