• Ressourcepersoner på erhvervsskolerne

Ressourcepersoner på erhvervsskolerne

Ressourcepersoner - et værdifuldt forbindelsesled

De naturvidenskabelige ressourcepersoner kan spille en vigtig rolle i arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur på erhvervsskolerne. Det handler fx om samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag, samt om fagenes synlighed i uddannelserne og på erhvervsskolerne.

Ressourcepersonen kan også være et værdifuldt forbindelsesled, i samarbejdet mellem skolens ledelse og den faglige udvikling af undervisningen i den daglige praksis.

astra girl

Nationalt netværk understøtter videndeling

Undervisere i de naturvidenskabelige grundfag kan ofte stå alene med opgaven med at udvikle undervisningen i fagene. Der kan være langt til den næste kollega, som måske befinder sig på en anden matrikel eller i et andet uddannelsesområde.

Astra samler erhvervsskolernes naturvidenskabelige ressourcepersoner i et nationalt netværk, hvor den enkelte underviser deler viden og bliver inspireret til at arbejde med udviklingen af både undervisningen og rammerne for undervisningen, alene og i fællesskab med kolleger, hjemme på egen skole. Det, vi i Astra kalder for udvikling af den lokale naturfaglige kultur.

astra girl

Udpegning af naturvidenskabskoordinator og invitation til erfarings- og videndeling i nyt netværk

I maj 2022 udsendte Astra og Børne- og Undervisningsministeriet i fællesskab et brev til alle erhvervsskoler, med opfordring til at udpege en naturvidenskabelig ressourceperson på skolen, der dels kan indgå i et nationalt videndelingsnetværk og dels lokalt kan arbejde med udvikling af undervisningen i de naturvidenskabelige grundfag (naturfag, matematik, fysik, biologi, kemi, teknologi, erhvervsinformatik).
Opfordringen kommer i forlængelse af National Naturvidenskabsstrategi, punkt 5. 

Vidensressourcer

Undervisning i naturfag og -videnskab skal styrkes, flere børn og unge skal vælge uddannelser inden for STEM, og så skal vilkårene for talentfulde elever udvikles og styrkes. Det var blot nogle af ambitionerne med 2018-regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Vidensressourcer

Deltag i netværket

Alle undervisere i de naturvidenskabelige grundfag er velkomne i netværket, hvis man er nysgerrig på, hvordan man kan udvikle det naturvidenskabelige område lokalt, i samarbejde med kolleger og skolens ledelse.

Astra afholder årligt ét nationalt netværksarrangement samt udsender to netværksbreve, hvori der er inspiration til arbejdet med udvikling af fag, samarbejde mellem undervisere og udvikling af det naturvidenskabelige faglige miljø. Derudover kan der blive mulighed for at deltage i andre netværksarrangementer, der løbende vil blive udviklet og annonceret.

Netværkets formål

  • At styrke den enkelte naturvidenskabelige grundfagsunderviser i et lærende netværk mellem grundfagsundervisere fra landets erhvervsskoler
  • Formidling af relevant fagdidaktisk og faglig viden
  • Facilitering af vidensdeling og vidensudvikling
  • Fremme og understøtte dannelse af læringsfællesskaber som fx. fagteams/faggrupper
  • Styrkelse af den lokale naturvidenskabelige kultur på erhvervsskolerne

Samarbejdspartner

partner-logo
Konsulent Ole Kronvald

Ole Kronvald

Konsulent

Kontakt Ole hvis du har spørgsmål vedrørende NAFA eller netværk for ressourcepersoner på erhvervsskoler.
Nanna Munk-Hansen

Nanna Munk-Hansen

Konsulent

Kontakt Nanna, hvis du har spørgsmål vedrørende ungdomsuddannelsesområdet. F.eks. netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne eller netværket for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.