Modellering af kompostbunken

Didaktisk ressource blå

Eleverne arbejder med modelbaseret undersøgelse. De udvikler en model, sideløbende med at de udvikler forståelse for nedbrydningsprocesser og stofkredsløb.

Biodiversitetskrisen

Fotograf tager billeder af naturen

Eleverne får i forløbet en dybere forståelse for den økologiske krise, hvordan forskere studerer biodiversitet og arbejder på skabe gode vilkår for en mere mangfoldig natur. Eleverne skal selv udforske naturen omkring dem.

Gådefulde verden – halvleder

Lysende micro:bit

I forløbet ‘Halvleder’ bruger eleverne micro:bit til at undersøge egenskaber af såkaldte halvledere. Brug halvledere, der er indbygget i micro:bit.

Klima på menuen

Klima på menuen

Få indblik i madens livscyklus: det fællesfaglige forløb har fokus på madens klimaaftryk, madspild og ressourcer i madaffald.

Jorden 2.0

Jorden set fra rummet

Eleverne arbejder ud fra en case om, at starte liv på en ny planet med bakterier. Bakterier er en livsform, der har haft stor indflydelse på Jordens udformning og livet på planeten Jorden, som vi kender den i dag. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 2, 4, 8 og 10.

Liv og død i Østersøen

Torsk skæres op

Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om truede torskebestande i Østersøen. Et farvand nær skolen undersøges, og data herfra sammenlignes med forskeres data. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4.

Grus i maskineriet

Grus i maskineriet

Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om manglen på grus og sand. En grusgrav nær skolen undersøges, og der udarbejdes en model for grusgravning. Der arbejdes med erstatningsmaterialer. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 2, 3 og 4.

Bæredygtigt bygningsdesign og boformer

Didaktisk ressource grøn

Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Civilingeniør og lektor Steffen Petersens forskning i energieffektivt bygningsdesign er omdrejningspunktet.