SparEnergi

Ideudvikling blå

Lær om strøm, energieffektivitet og energimærkninger. Forstå, hvordan forskellige energidrevne produkter påvirker klima og energiforbrug.​

Naturen er rig

En gruppe elever undersøger et træ med et forstørrelsesglas

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på at observere og sætte ord på variationen af dyr og planter. Forløbet viser, hvordan du i indskolingen arbejder med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.

Hvordan skal astronauten sove i nat?

Astronaut står i døråbningen mellem to rum på ISS

I dette engineering-forløb skal eleverne designe et sovemodul til fremtidens rumstation, og de skal fokusere på, hvordan man sikrer, at astronauten får den bedst mulige nattesøvn.

Vandingssystem til plantebede i rummet

Avanceret vandingssystem for planter

I dette forløb konstruerer eleverne et automatisk vandingssystem, som kan bruges til et drivhus i rummet. Engineering-metoden bruges til at lade eleverne selv udtænke og bygge en prototype på deres løsning.

Fremtidens rumstation

Astronauten Samantha arbejder på den internationale rumstation ISS.

Engineering-forløb, hvor eleverne skal give deres bud på hvordan man kan løse seks forskellige udfordringer knyttet til livet i rummet.

Flammefarver og spektrallinjer

Tegning af elev, der brænder noget med en bunsenbrænder

Alle grundstoffer har deres egne spektrallinjer, og nogle grundstoffer kan frembringe en flammefarve. Denne flammefarve er en model af de spektrallinjer, som et grundstof udsender fx ude i rummet.

Er der liv på planeten?

Nærbillede af planet

I dette forsøg skal I undersøge tre overfladeprøver fra en anden planet og se, om I kan afgøre, om der er tegn på liv på planeten.

Planet 9

Planet i det ydre rum

Teorien om planet 9 siger, at der findes en 9. planet i vores solsystem. Få en forklaring på teorien og lav en model, som I kan benytte, når I selv skal forklare teorien.

Modellering af liv på planeter

Planet

Eleverne konstruerer deres egen model, der forklarer, hvorfor der er liv på Jorden. De laver egne undersøgelser og udvikler forståelse for, hvad der skal til, for at liv kan eksistere.

Skip to content