Vidensressourcer og temaindgange

Vi har samlet analyser, evalueringer, podcast, og meget andet, der kan gøre jer kloge på undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Brug temaindgangene eller gå direkte til oversigten over alle vidensressourcer.

Elever der opsamler og måler på data

STEM-området

STEM-begrebet sætter fokus på at uddanne de bedste ingeniører, matematikere, softwareteknologer og mange andre naturvidenskabsfolk.
Elever til Naturvidenskabsfestival

Science-kapital

Science-kapital dækker over, hvilke science-relaterede ressourcer børn og unge har med sig i ‘rygsækken’. I DK er science-kapital et nyere begreb.
piger astra undervisning

Naturfaglige kampagner

Naturfaglige kampagner kan skabe engagement og motiverende naturfagsundervisning samt bidrage til forankring af god naturfagsundervisning.
Talentfulde elever

Talent

Vidensressourcer med rapporter og erfaringer med styrkelse af undervisningen af talentfulde elever indenfor naturvidenskabelige fagområder.
Elever bygger ting sammen med deres lærer

Naturvidenskabsstrategi

National naturvidenskabsstrategi: Flere børn og unge skal interessere sig for og være dygtige inden for naturfag og naturvidenskabelige fagområder.
Billede af lederudvikling til naturfagsundervisning

Vidensressourcer

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

Aktuelt

Nyeste evalueringer, analyser, rapporter, m.m.

En undersøgelse af ledere, undervisere og elevers vurdering af potentialer og udfordringer i og rundt om undervisningen.
Inspirationshæfte til samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler med fokus på STEM-faglighed.
Analyse af undervisningspraksisser og undervisernes kvalifikationer og kompetenceudviklingsbehov blandt undervisere, der underviser i STEM-grundfagene på landets erhvervsskoler.
Inspirationskatalog for EUD, som præsenterer fire virkemidler, der kan tages i brug for at styrke STEM på erhvervsuddannelserne.
Læs her forskningens bud på, hvordan undersøgelsesbaseret undervisning i gymnasiet kan tage sig ud, hvis eleverne skal profitere af den.
Praksisfaglig undervisning rummer et potentiale for højere elevmotivation i folkeskolen, viser en ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content