Naturfaglige projekter i Danmark

Projektdatabasen giver dig et samlet overblik over de vigtigste danske projekter for børn og unge inden for naturfag og naturvidenskab. 

Projektdatabasen medtager som udgangspunkt projekter fra efter 2016 med budget på mindst 500.000,-. (for projekter på fritidsområdet dog ned til 200.000,-). 

Majken Svendsen

Majken Svendsen

Specialkonsulent

Majken arbejder med rådgivning, evaluering og vidensindsamling. Hun udvikler evalueringsdesign og gennemfører evalueringer og analyser af interne og eksterne naturfagsindsatser for grundskoler og ungdomsuddannelser.
 • Kommune

 • Uddannelsesniveau

 • Emneord

 • Reset
Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
 • Faciliteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Projektets overordnede formål er at få flere ud i det fri og at skabe begejstring for de eventyr, der gemmer sig i baghaven, langs fortovet og i skolegården.
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
Science klubben arbejder med citizen science, hvor børn og unge kan indgå i konkrete forskningsprojekter på 10 science camps i både 2022 og 2023.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
Zoologisk Have KBH, Ishøj Kommune og Københavns Professionshøjskole arbejder sammen om fritidsaktiviteter, hvor børn i Ishøj bliver klogere på dyr og naturen.
 • Inklusion
 • Lige muligheder i STEM
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
 • FN's verdensmål
 • Science-capital
Projektet vil sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Lige muligheder i STEM
 • Science-capital
 • Teknologi
Syddansk Universitet inviterer med projekt ”Søer i Fritiden” børn og unge til at kloges på vandkvaliteten og plante- og dyreliv i de danske søer og vandhuller.
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
I Videnskabsklubben skal børn på 9-13 år kunne gå til science med hele familien på en sjov og undersøgende måde.
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
Skip to content