Den Internationale Rumstation set udefra med Jorden i baggrunden

Rummet og rumfart

Sæt rumfart på skoleskemaet

Om få måneder drøner den danske astronaut Andreas Mogensen gennem atmosfæren og op mod den International Rumstation, hvor han skal bo og arbejde i seks måneder. 

Brug dette som anledning til at sætte fokus på rummet og rumfart i undervisningen. Vi guider dig her til en række tilbud og materialer, du kan bruge i din undervisning.

Her på siden finder du: 

  • Undervisningsmaterialer
  • Projekter med fokus på rumfart
  • Naturvidenskabens ABC om universet

 

Fotokredit: ESA

Undervisningmaterialer

Udvalgte forløb om rummet og rumfart

MISSION ULTRA:SPACE er et forløb, hvor der skal laves en aktivitet/program, som Andreas Mogensen kan teste på sin rumrejse til rumstationen ISS efteråret 2023.

Forløb

Eleverne konstruerer deres egen model, der forklarer, hvorfor der er liv på Jorden. De laver egne undersøgelser og udvikler forståelse for, hvad der skal til, for at liv kan eksistere.

Forløb

Eleverne konstruerer en plantekuvøse til plantedyrkning på Mars. Fællesfagligt fokusområde 'strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår'.

Forløb

Alger laver fremtidens rummad. I denne undersøgelse skal du producere alger og se, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.

Henvisninger

Eleverne arbejder med en case, om at starte liv på en ny planet med bakterier. Forløbet viser, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 2, 4, 8 og 10.

Henvisninger

Der er stor forskel på, hvor højt en vandraket flyver, alt efter hvor meget vand, der er i den. Kan vi finde den optimale vandvolumen til vores raket.

Aktiviteter

Undervisningsprojekter

Find undervisningsprojekter og temamateriale

Naturvidenskabsfestival:
Tag med ud i universet

Deltag i Naturvidenskabsfestival i uge 39 under temaet ‘Ud i universet’. Det er helt op til dig om du holder festival hele ugen, en dag eller bare en lektion. Som deltager, får du adgang til gratis undervisningsmateriale, foredragsordning, merchandise og meget mere!

Fremtidens Rumstation

Hvad skal der til, for at sende en rumstation i kredsløb om Månen eller astronauter til Mars? Sådanne rumstationer kan ikke få friske forsyninger fra Jorden, og vil derfor skulle genbruge stort set alt. Arbejd med Fremtidens Rumstation med engineering-forløb tilpasset forskellige fag og klassetrin. 

Grubletegninger om Jorden og Universet

Her finder du en hel række grubletegninger, der alle handler om ‘Jorden og Universet’. Grubletegningerne kan bruges til vække nysgerrighed, skabe diskussion og undren – og til at fremme en videnskabelig tænkemåde hos eleverne.

Naturvidenskabens ABC

Tag fat i erkendelse 10 om universet

Naturvidenskabens ABC samler ti centrale naturfaglige erkendelser, der danner grundlag for naturfaglig dannelse og skaber en rød tråd for progression gennem hele uddannelseskæden.

Materiale om erkendelse 10

Solsystemet med Solen i centrum består af otte klassiske planeter samt tusindvis af måner, dværgplaneter, asteroider og kometer. Vores solsystem er kun ét blandt 200 milliarder stjerner i vores galakse Mælkevejen. Universet indeholder milliarder af galakser. Om der findes liv andre steder i vores eller andre stjernesystemer er fortsat et relevant men ubesvaret spørgsmål.

Progressionsbeskrivelse

Se hvordan du kan arbejde med erkendelse 10 og skabe progression på tværs af uddannelsestrin. Progressionsbeskrivelsen til erkendelse 10 sætter fokus på solsystemet gennem faglige delerkendelser, centrale begreber og spørgsmål, du med fordel kan inddrage i din undervisning i arbejdet med erkendelsen.

Mørkt stof – Inspirationskatalog

Temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Omdrejningspunktet er partikel- og astrofysiker Mads Toudal Frandsens forskning i mørkt stof. Selv om temaet handler om noget usynligt og abstrakt, har det potentiale til at begejstre elever i grundskolen. Mørkt stof åbner nemlig op for undren og store spørgsmål.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content