Billede af big-bang konferencen
  • Naturvidenskabskoordinatorer på gymnasier

Naturvidenskabskoordinatorer på gymnasier

Netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Den nationale naturvidenskabsstrategi (marts 2018) peger på, at der mangler lokal forankring af indsatser i forhold til undervisningen i naturvidenskabelige fag samt effektive og udbytterige faglige praksisfællesskaber og stærkere fagdidaktiske miljøer på uddannelsesinstitutionerne.

Derfor opfordres alle institutioner der udbyder stx, htx eller hf til at udpege lokale naturvidenskabskoordinatorer, der kan styrke videndeling og kompetenceudvikling mellem underviserne.

Astra og Undervisningsministeriet har etableret et Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Netværket skal være en støtte for koordinatorernes arbejde med at udvikle gymnasiernes naturvidenskabelige kultur. Netværket har fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber og viden om udvikling af undervisningen i og på tværs af fagene (fagdidaktik).

astra girl

Organisering og tilmelding til netværket

Netværket er organiseret omkring to årlige møder - et fælles nationalt møde og et regionalt møde - samt en liste med kontaktoplysninger til alle de udpegede naturvidenskabskoordinatorer for at give koordinatorerne mulighed for sparring og videndeling mellem møderne.

De enkelte institutioner melder deres naturvidenskabskoordinator til netværket ved at udfylde skemaet nederst på siden. Der skal udfyldes et skema for hver naturvidenskabskoordinator, der udpeges.

astra girl

Samarbejdspartner

partner-logo
Konsulent Lars Hagelskjær Wieland

Lars Hagelskjær Wieland

Konsulent

Kontakt Lars hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Syddanmark, Region Nordjylland eller Region Midtjylland, eller er naturvidenskabskoordinator på et gymnasium.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.