Billede af big-bang konferencen
  • Naturvidenskabskoordinatorer på gymnasier

Naturvidenskabskoordinatorer på gymnasier

Netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Alle institutioner der udbyder stx, htx eller hf opfordres til at udpege lokale naturvidenskabskoordinatorer, der kan styrke videndeling og kompetenceudvikling mellem underviserne.

Astra og Undervisningsministeriet har etableret et Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Netværket støtter koordinatorernes arbejde med at udvikle gymnasiernes naturvidenskabelige kultur. Netværket har fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber og viden om udvikling af undervisningen i og på tværs af fagene.

Baggrunden for initiativet er, at der på mange uddannelsessteder mangler praksisfællesskaber på tværs af de naturvidenskabelige fag. Der er desuden et ønske om at styrke de fagdidaktiske miljøer på uddannelsesinstitutionerne. (Læs evt. mere i National naturvidenskabsstrategi, marts 2018).

astra girl

Organisering og tilmelding til netværket

Netværket er organiseret omkring to årlige møder - et fælles nationalt møde og et regionalt møde - samt en liste med kontaktoplysninger til alle de udpegede naturvidenskabskoordinatorer for at give koordinatorerne mulighed for sparring og videndeling mellem møderne.

De enkelte institutioner melder deres naturvidenskabskoordinator til netværket ved at udfylde skemaet på siden: "Tilmelding til netværk for naturvidenskabskoordinatorer". Der skal udfyldes et skema for hver naturvidenskabskoordinator, der udpeges.

astra girl

Samarbejdspartner

partner-logo

Line Kastorp Kok

Konsulent

Kontakt Line, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinatorer i Region Midtjylland, eller hvis det drejer sig om det gymnasiale område.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinatorer i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, eller hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content