Gå til hovedindhold

Sammen om naturvidenskab

Anbefalinger til en national strategi om de naturvidenskabelige fag

Strategiforslaget PDF icon'Sammen om naturvidenskab' er netop afleveret til undervisningsministeren. Bag forslaget står en bredt sammensat strategigruppe. Derudover har en lang række interesseorganisationer og andre interessenter deltaget i processen. Der har været et stort engagement og en stor vilje til at nå frem til et stærkt udspil.

Det overordnede formål med strategien er dels at styrke naturvidenskabens bidrag til alle børn og unges almendannelse og dels at fremme deres motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv. Det er intentionen, at ‘Sammen om naturvidenskab’ skal skabe en ny fælles national ramme, så indsatser, projekter og tiltag får en fælles retning og sammenhæng.

Strategiforslaget omfatter anbefalinger fra dagtilbud til ungdomsuddannelser, herunder naturfagsdidaktisk forskning og efteruddannelse. Forslaget indeholder 14 anbefalinger til handling samt en række indsatser fordelt på tre hovedemner.

  1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, så børn og unge motiveres, og deres kompetencer styrkes
  2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning for at uddanne og inspirere de bedste fagprofessionelle
  3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så hele samfundet bakker op

Blandt de konkrete forslag er en sammenhængende naturvidenskabelig faglighed fra 0-18 år, attraktive lærer- og pædagoguddannelser, et fælles nationalt kompetenceløft af lærere og pædagoger, øget fokus på teknologi, engineering og it samt samarbejde mellem skoler og virksomheder. 

Alle 14 anbefalinger kan ses i figuren herunder - og læses i deres helhed i PDF iconstrategiforslaget