Litteraturstudium

Der har i mange år været fokus på naturvidenskabelige kompetencer hos børn og unge i Danmark, og der har været et voksende ønske om at sikre, at de vælger STEM-relaterede uddannelser og karriere. Det blev understøttet af den nationale naturfagsstrategi i 2018, men før den blev der først skabt et vidensgrundlaget ved hjælp af et litteraturstudium.  

Forud for udarbejdelsen af den nationale naturfagsstrategi kom ‘Litteraturstudium til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi’, som er udarbejdet af Institut for Naturfagenes didaktik, Københavns Universitet. Formålet var at bidrage til det vidensgrundlag, der skulle ligge bag den nationale naturvidenskabsstrategi. 

Litteraturstudiet fokuserer særligt på pædagogisk og didaktisk forskning inden for STEM. Der er både fokus på dagtilbud og hele uddannelsessystemet. Litteraturstudiet har dermed til hensigt at styrke elevers læring inden for STEM-områderne, styrke pædagogiske og didaktiske kompetencer hos STEM-undervisere og pædagoger samt sikre elevers motivation og nysgerrighed for naturvidenskab.

Litteraturstudiet er udarbejdet af

Institut for Naturfagenes didaktik, Københavns Universitet.