Praksiskortlægning til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi

I arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi er godt at finde inspiration hos lande, som Danmark kan sammenligne sig med i forhold til uddannelsesniveauer. Derfor er de nordiske lande, EU og USA’s arbejde med naturvidenskab i relation til dagtilbud, grundskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser ganske relevant for den danske naturvidenskabsstrategi. 

‘Praksiskortlægning til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi’ er hovedrapporten forud for den nationale naturvidenskabsstrategi, som er udarbejdet i 2016 af Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet med rapporten var derfor at bidrage til det vidensgrundlag, der skulle danne grundlag for den nationale naturvidenskabsstrategi. 

Rapporten skulle indeholde en kortlægning og analyse af indsatser og tiltag, som tidligere har været en del af danske strategier, indsatser, projekter og programmer. Derudover var der også fokus på lande, som vi i Danmark sammenligner os med i forhold til uddannelsessystemet, og hvad landenes tilgang til lignende strategier og indsatser har været. 

Rapporten skulle indeholde følgende to dele:

  • Konkrete praksisindsatser foretaget inden for de seneste ti år (2006-2016) i Danmark, de nordiske lande, EU og USA. Der skulle afrapporteres om indsatserne og deres virkning på længere sigt.
  • Strategidokumenter produceret inden for de seneste 15 år (2001-2016) fra Danmark, de nordiske lande, EU og USA. Der skulle beskrives visioner og målsætninger for det uddannelsespolitiske område.
Skip to content