Sammenfatning af udfordringer

Naturvidenskab og teknologi er indlejret i den danske mentalitet. Det er en fasttømret del af undervisning, samfund og erhverv. Det spiller ind i hele vores samfund, og det skal fastholdes – og styrkes!

‘Sammenfatning af udfordringer til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi’ er en rapport, der skal tilvejebringe det efterspurgte fælles, oplyste grundlag. Der sker ved, at rapporten er udarbejdet som en del af arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi. Denne sammenfatning går derfor forud for selve naturvidenskabsstrategien, som lå klar i 2017, og skal klarlægge eventuelle udfordringer omkring en sådan strategi. 

Rapporten består af tre dele:

  1. Indledende afsnit hvor udfordringerne er beskrevet
  2. Supplerende litteratur
  3. Relevante bilag

 

Overordnet set viser rapporten et billede af danske børn og unge, som præsterer over middel i internationale målinger samt et stærkt dansk uddannelsessystem. Men samtidig peger sammenfatningen på, at der er udfordringer med den faglige sammenhæng i uddannelsessystemet – det gælder også i samspil med det omgivende samfund. 

Skip to content