National naturvidenskabsstrategi (Regeringen 2018)

Undervisning i naturfag og naturvidenskab skal styrkes, flere børn og unge skal vælge uddannelser inden for STEM, og så skal vilkårene for talentfulde elever udvikles og styrkes. Det er blot nogle af ambitionerne med 2018-regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Der er afsat 180 mio. kr. til strategien i årene 2018-2024. Strategien har fire overordnede fokuspunkter:

  • Naturvidenskabelig ABC
  • Et mobilt laboratorium
  • Bedre vilkår for talentfulde elever
  • Styrkede lærerkompetencer

 

Mange børn og unge er allerede interesserede i naturvidenskab, men det er vigtigt for samfundet og fremtiden, at deres nysgerrighed og lyst til at vælge uddannelse og karriere inden for lige netop naturvidenskab styrkes. Regeringen (2018) ønskede derfor at skabe en overordnet national fortælling, hvor naturvidenskaben er i fokus – naturvidenskabelig viden og dannelse skal være spændende. 

Formålet med den nationale naturfagsstrategi er således at udpege konkrete indsatsområder, som styrker interessen for naturvidenskab samt uddannelsessystemet. Det skal fastholde børn og unges nysgerrighed og lyst til naturvidenskab, så udviklingen i naturvidenskabelige fag kan bevares. 

Den nationale naturvidenskabsstrategi

Find den nationale naturvidenskabsstrategi fra regeringen (2018) på regeringen.dk.

Skip to content