Gå til hovedindhold

Opgivelser

Til prøven opgives mindst fire af de fokusområder, som har været fællesfaglige for biologi, fysik/kemi og geografi. Opgivelserne tjener det overordnede formål, at eleverne og censor ved, på hvilket grundlag prøven finder sted. Opgivelserne bør derfor være tilgængelige for eleverne, når de trækker det fokusområde, de skal til prøve i. Senere sendes opgivelserne til censor.

Prøvebekendtgørelsens krav til opgivelserne

Stk. 4.4. og 4.8. i prøvebekendtgørelsen handler om opgivelserne til prøven, og heraf fremgår det, at:

  • Der opgives mindst fire fællesfaglige fokusområder 
  • Blandt de opgivne fællesfaglige fokusområder skal der være fokusområder fra undervisningen i 9. klasse, og der kan være fra 8. klasse 
  • Opgivelserne skal organiseres i fokusområder - det skal altså være tydeligt, hvilket stof der hører til hvilket fokusområde
  • Opgivelserne skal både indeholde tekster og mindst tre eksempler på andre udtryksformer end tekst
  • Fordelingen i stoffet på tværs af de opgivne fokusområder skal følge det vejledende timetal: Mest fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi
  • Stoffet skal sammensættes alsidigt inden for fagenes kompetenceområder
  • Opgivelserne sendes sammen med elevernes problemstillinger og arbejdsspørgsmål samt de lærerfremstillede uddybende spørgsmål, så censor har dem senest 14 dage før prøven

Skabelon til opgivelser m.m. 

Det er oplagt at lave en skabelon til opgivelser og de andre dokumenter, der samlet skal fremsendes til censor inden prøven. På den måde slipper den enkelte for at 'opfinde den dybe tallerken' hvert år. En skabelon kan fx udarbejdes i fagteamet eller i et naturfagsnetværk i kommunen.

En hjælpende hånd til at lave en skabelon til opgivelser m.m.

Spørgsmål og svar om opgivelserne til den fælles prøve

Kan der opgives fællesfaglige fokusområder fra 7. klasse?Nej. Der skal opgives fællesfaglige fokusområder fra 9. klasse, og der kan opgives fra 8. klasse. Der kan altså ikke opgives forløb fra 7. klasse.
Skal det være læseplanernes fællesfaglige fokusområder, der opgives?Nej. Det står fagteamet frit for at opgive fællesfaglige fokusområder, der ikke har taget udgangspunkt i læseplanernes seks fællesfaglige fokusområder - "egne" fokusområder. Eftersom læseplanerne slår fast, at der gennem 7.-9. klassetrin skal undervises i mindst fire af de seks fra læseplanerne, kræver det, at klassen har været igennem mindst otte fællesfaglige forløb, hvis det udelukkende skal være "egne", der opgives. På dén måde har klassen haft undervisning inden for fire fokusområder fra læseplanerne og fire “egne”, og det kan enten være de fire “egne”, der opgives, eller tre “egne” plus et fra læseplanerne og så fremdeles.
Må vi organisere opgivelserne pr. fag i stedet for pr. fokusområde? Nej. Jf. prøvebekendtgørelsens stk. 4.4. organiseres opgivelserne "tværfagligt i mindst fire fokusområder". Det betyder, at en liste med alt stof fra biologi, alt stof fra fysik/kemi og alt stof fra geografi ikke duer. Opgivelserne skal organiseres, så elever og censor kan se, at alt dette stof hører til fokusområde A, alt dette til fokusområde B osv. Til gengæld er det fint, hvis det fremgår, hvilket af stoffet fra det enkelte fokusområde, der har henholdsvis biologifaglig, fysik/kemifaglig og geografifaglig vinkel samt evt. hvilket, der kunne placeres under overskriften 'fællesfaglig vinkel'. Se evt.FilAstras eksempel på skabelon til opgivelser m.m. 
Hvor meget stof skal der opgives? Der er ikke noget klart svar. Der er ikke som i andre fag et antal normalsider eller lignende. Det er op til fagteamet at vurdere, hvad et passende omfang af opgivelserne er. Fagteamet skal blot huske, at forholdet mellem mængderne af stof skal følge det vejledende timetal: Mest fra fysik/kemi, nætmest fra biologi og mindst fra geografi. Det betyder ikke nødvendigvis, man skal sidde og tælle sider, men at fagtemaet har øje for, at opgivelserne på tværs af de opgivne fokusområder fordeler sig korrekt. 
Når der skal være mest stof fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi, går det så med et fokusområde, der har mest stof opgivet fra fx geografi?Ja. Det er på tværs af de opgivne fokusområder, stoffet skal fordele sig efter vejledende timetal: Mest fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi. Det betyder altså, at der godt kan være et fokusområde, hvor fordelingen ikke er sådan når bare der på tværs af opgivelserne er fordelt korrekt. Imidlertid bør fagteamet være opmærksom på, at et fokusområde altid reelt indeholder tilstrækkeigt med vinkler (og dermed stof) fra alle tre fag, således at eleverne har gode muligheder for at relatere behandlingen af deres egen problemstilling til det opgivne stof. Med andre ord at et fokusområde ikke er tyndbenet inden for nogle af de tre fag. 
Hvornår skal vi have opgivelserne klar? Opgivelserne sendes til censor, så denne har dem senest 14 dage før prøven. Allerede når eleverne trækker de fokusområder, de skal op i, bør opgivelserne være tilgængelige og blive gjort tydelige for eleverne. På den måde kan opgivelserne være med til at udgøre en ramme for elevernes arbejde eller udstikke en retning, de kan kigge i, hvis de trækker fokusområde X og tænker “hvad i alverden handler det dog om?” Således kan opgivelserne med fordel være klar, når lodtrækningen foregår tidligst 1. april.