Gå til hovedindhold

Få styr på den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Få billeder på prøvens forløb fra april til selve prøvedagen

Brug fem minutter på at få overblik over prøveforløbet. Filmen giver et rids af forløbet: Det begynder med, at eleverne trækker det fællesfaglige fokusområde, de skal til prøve i. Herefter går de i gang med at indkredse naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål, de arbejder med at belyse problemstillinge bl.a. ved undersøgende arbejde, og de bliver vejledt af deres naturfagslærere undervejs. Naturfagslærerne samarbejder løbende. Og til sidst kommer selve prøvedagen, hvor eleverne prøves i deres naturfaglige kompetencer.

Lodtrækning foregår med tilbagelægning

Når eleverne fra 1. april som det tidligste skal trække det fællesfaglige fokusområde, de skal til prøve i, skal det foregå således:

 • Læg fire ark papir med hver et nummer på et bord, og vend bagsiden op
 • Lad eleven/gruppen trække
 • Læg sedlen tilbage og bland eventuelt rundt
 • Husk skoleleder ved sidelinjen

Astras film om den fælles prøve viser en lodtrækningspraksis, som har været ok, men med prøvevejledningen fra januar 2018 ikke længere er tilladt. 

Find de officielle dokumenter

Læs i prøvebekendtgørelsen (Januar 2018) om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Du finder afsnittet om fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i bilag 1, som handler om de bundne prøver, stk. 4. Vær opmærksom på det nye stk. 4.11, der fortæller om brugen af specifikke hjælpemidler - herunder dem, der tilgås via internettet. Du kan også se prøvevejledningen og læse en række råd til naturfagslæreren i form af PDF icon7 skarpe til naturfagslærerne om den fælles prøve.

Den fælles prøve – kort fortalt

Karakteristika

 • Den fælles prøve for fysik/kemi, biologi og geografi er praktisk/mundtlig og ligner i sin form på selve prøvedagen den hidtidige prøve i fysik/kemi: Op til seks elever er til prøve ad gangen i to timer inklusive karakterfastsættelse
 • Eleverne kan vælge at gå op individuelt eller i grupper på 2-3 elever

Før selve prøvedagen

 • Tidligst 1. april trækker eleven (individuelt eller i sin gruppe) ét fællesfagligt fokusområde blandt mindst fire opgivne, og inden for det lodtrukne fokusområde udarbejder eleven/elevgruppen en naturfaglig problemstilling og tilhørende arbejdsspørgsmål fra alle tre fag: biologi, fysik/kemi og geografi
 • Arbejdet med at indkredse naturfaglig problemstilling og arbejdsspørgsmål foregår i den sidste del af undervisningen - fra lodtrækningen er foregået og frem mod prøven - med vejledning fra naturfagslærerne, som også godkender problemstilling og arbejdsspørgsmål, inden det sendes til censor senest 14 dage før prøven
 • Når problemstilling og arbejdsspørgsmål er godkendt, udarbejder naturfagslærerne et antal uddybende spørgsmål, som er ukendte for eleverne, og som kan stilles til selve prøven

På prøvedagen

 • Når prøven går i gang, afleverer eleven/elevgruppen en kort oversigt over, hvordan den naturfaglige problemstilling vil blive belyst i løbet af prøven
 • Elevernes naturfaglige kompetencer inden for de fire kompetenceområder (undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation) er omdrejningspunkt for prøven, og eleverne prøves i at belyse deres problemstillinger ved hjælp af færdigheder og viden i forbindelse med naturfaglige undersøgelser, modeller, fagterminologi og handlemuligheder

Opgivelser

 • Til prøven opgives mindst fire fokusområder fra den fællesfaglige naturfagsundervisning fra 9. klasse og eventuelt 8. klasse
 • Der opgives tekster og mindst tre eksempler på andre udtryksformer end tekst. De samlede opgivelser på tværs af de valgte fokusområder skal være fordelt svarende til vejledende timetal for fagene - mest stof fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi.

tværfaglig