Gå til hovedindhold

Netværk for naturfagsvejledere

Naturfagsvejledernetværksmøde - Forankring - ©Astra - Foto: Jakob Vind

Naturfagsvejledere er vigtige aktører for arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur på skolerne, og de spiller en central rolle i facilitering af fagteamsamarbejde og den faglige udvikling af naturfagsundervisningen.

I mange kommuner eksisterer kommunale netværk for skolernes naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner indenfor naturfagsområdet. Det er med udgangspunkt i disse netværk og i samarbejde med kommunens naturfagskoordinator, at Astra vil styrke og udvikle skolernes naturfagsvejlederfunktion og dermed den naturfaglige kultur.

Andre naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner indgår ikke i kommunale netværk, enten fordi kommunen har valgt ikke at have netværk, eller fordi de arbejder på fri- eller privatskoler. De er alligevel velkomne i Astras netværk, hvor de vil få mulighed for at sparre om vejlederfunktionen og blive opdaterede.

Astra afholder ét årligt nationalt netværksarrangement for alle landets naturfagsvejledere i forbindelse med Big Bang Konferencen, første gang i foråret 2020. Desuden tilbydes der en videndelingsplatform for naturfagsvejledere og tilsvarende ressourcepersoner indenfor naturfagene.

Netværkets formål

Netværket har til formål at understøtte kontinuerlig, systematisk og strategisk udvikling og videndeling i lærende fællesskaber på og mellem skoler samt i kommuner om naturfagsvejlederrollen og -funktionen.

I netværket videndeler naturfagsvejlederne om udvikling af lokale naturfaglige kulturer i samspil med kommunale og nationale målsætninger. Omdrejningspunktet for netværkets arbejde er vejlederfunktionen på skolerne, dvs. både indholdet i netværksarbejdet og facilitering af netværket.

Naturfagsvejlederens opgaver og funktion

Naturfagsvejlederens overordnede opgaver varierer afhængigt af, hvilket mandat den enkelte naturfagsvejleder har på egen skole.

Opgaverne kan fx være:

  • Organisering og udvikling af videndeling og kapacitetsopbygning igennem skolens naturfagsteam eller andre relevante læringsfællesskaber.
  • Systematisk vejledning af skolens naturfagslærere.
  • Udvikling af faglige praksisfællesskaber.
  • At være naturfaglig vidensperson og sparringspartner til skolens ledelse.