Gå til hovedindhold

Ny naturvidenskabsstrategi skal styrke de naturvidenskabelige fag

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Merete Riisager præsenterede den 13. marts 2018 regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Strategien bygger på et omfattende forarbejde fra en bredt sammensat strategigruppe, der i 2017 formulerede 'Sammenfatning af udfordringer' og strategiforslaget 'Sammen om naturvidenskab'. Desuden har en særlig rådgivningsgruppe bidraget med forslag.

Strategien opstiller to nationale målsætninger:

  • Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser   
  • Flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.   

Naturvidenskabsstrategi med Astra 

Astra arbejder med at styrke den naturfaglige kultur gennem udvikling og facilitering af nationale, regionale og lokale netværk - indsats 2 og 5 i Naturvidenskabsstrategien. 

Læs mere om Astras forankringsindsats

Strategien indeholder fem indsatsområder rettet mod undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne:

  1. Styrket motivation og faglig fortælling
  2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab
  3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag
  4. Styrket talentudvikling og udnyttelse af nye teknologiske muligheder
  5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Strategien sætter en politisk ramme for, hvordan undervisningen i de naturvidenskabelige fag skal udvikle sig og for Undervisningsministeriets fokus i de kommende år.
 

Indsatsområde 1: Styrket motivation og faglig fortælling

For at styrke elevernes motivation og forståelse af, hvilken betydning naturvidenskaben har for os alle, mener regeringen, at børn og unge skal møde “store fortællinger om naturvidenskab” gennem kampagner og en “Naturvidenskabens ABC” til de enkelte uddannelsestrin.

a) Bærende naturvidenskabelige principper og store fortællinger om naturvidenskab

b) Nationale kampagner om “den store fortælling”

Indsatsområde 2: Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab

Dygtige og engagerede lærere som er opdaterede med den nyeste viden inden for deres fag er afgørende for god undervisning. Derfor vil regeringen styrke naturfaglig undervisning og give mulighed for at tage en kandidatuddannelse på læreruddannelsen. Desuden vil de tilbyde løbende kompetenceudvikling for lærere i grundskoler og på ungdomsuddannelser samt undersøge erhvervsskolelærernes behov for efteruddannelse i STEM-fagene.

a) Målrettet og løbende fagligt løft af grundskolelærere

b) Styrket naturfaglig faglighed i uddannelse af grundskolelærere

c) Undersøgelse af behov for STEM-rettede moduler i den pædagogiske diplomuddannelse

d) Kompetenceudvikling af lærere på ungdomsuddannelserne

Indsatsområde 3: Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag

Den teknologiske udvikling betyder at børn og unge får brug for nye kompetencer i fremtiden og derfor sættes der fokus på, at få justeret og opdateret indholdet og evalueringsformer i de naturvidenskabelige fag. Således indføres et nyt fag i teknologiforståelse på erhvervsuddannelserne og forsøg med teknologiforståelse i grundskolen. Desuden skal der udvikles nye evalueringsværktøjer, de digitale prøver i grundskolens naturfag skal styrkes og der etableres en ekspertgruppe for at styrke den faglige progression gennem uddannelseskæden.

 

a) Teknologiforståelse skal styrkes i folkeskolen

b) Forsøg med evalueringsværktøj i naturfagene

c) Styrkelse af eksisterende digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi

d) Nyt grundfag i teknologiforståelse på erhvervsuddannelserne

e) Det faglige indhold - på langt sigt

Indsatsområde 4: Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder

Regeringen ønsker at styrke talentudviklingen inden for naturvidenskabelig ved at fremme talentfulde børn og unges interesse og motivation samt mulighed for at udvikle deres talent. Der er desuden fokus på at anvende nye teknologiske muligheder, fx virtuelle laboratorier, til at nå ud i hele landet.

a) Styrket talentudvikling i naturvidenskabelige fag

b) Understøtte adgang til virtuelt laboratorium

Indsatsområde 5: Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Der er behov for at styrke lokal forankring af indsatser der skal støtte undervisningen i de naturfaglige og naturvidenskabelige fag samt effektive og udbytterige praksisfællesskaber, netværk og samarbejde mellem skoler og det omgivende samfund, bl.a. virksomheder. Derfor opfordres regeringen til at række lokale initiativer for at styrke kommunale strategier og etablere naturfagskoordinatorer, at alle skoler og ungdomsuddannelser har ressourcepersoner, der kan facilitere og koordinere lokale indsatser og desuden at der etableres netværk for ressourcepersoner på tværs af institutionerne.

a) Lokalt ejerskab, faglige netværk og ressourcepersoner

b) Gennemgang og målretning af Astra

c) Bedre samarbejde mellem skoler og virksomheder