Gå til hovedindhold

Find din naturfagskoordinator

Din naturfagskoordinator har ansvaret for at koordinere og styrke naturfagsindsatsen i din kommune. De fleste kommuner har en naturfagskoordinator, der har sin daglige gang i børne- og unge-forvaltningen, men koordinatoren kan også være tilknyttet en institution.

Nedenstående liste og tilhørende Danmarkskort er dynamiske øjebliksbilleder som opdateres løbende. Astra samarbejder med kommunerne om at de nævnte naturfagskoordinatorer har et formelt kommunalt mandat for udøvelsen af deres funktion.