Kvinde præsenterer naturfagskompasset

Naturfagskompasset

Værktøj til naturfaglig udvikling i kommunen

Astra understøtter alle landets kommuner i at videreudvikle den naturfaglige kultur på 0-18-årsområdet. For at konkretisere og synliggøre begrebet anvendes dialogværktøjet “Naturfagskompasset”, der består af syv indsatsområder fordelt på kompassets akser.

Hver af naturfagskompassets syv akser udgør et tema, der har relevans for en kommunes naturfaglige udvikling. Akserne er udvalgt og navngivet på baggrund af forskning og praksis i Danmark og andre lande. Her har evalueringer og erfaringer vist, at området har betydning for udvikling af naturfaglig kultur.

I kommunerne kan naturfagskompasset desuden anvendes som internt dialogredskab, fx i naturfagsnetværk, i forvaltningen eller i ledelsesgruppen. Ved at drøfte prioritering af indsatser indenfor de syv akser kan kompasset være med til at understøtte både praktiske og strategiske beslutninger på naturfagsområdet.

astra girl

Undersøgelse af kompassamtaler

Udvikling af et sprog for kommunale naturfagsindsatser - et casestudie præsenteret ved NFSUN 2021 (s. 42ff)

Få en årlig kompassamtale

Astra tilbyder alle kommuner en årlig “kompassamtale” med udgangspunkt i naturfagskompasset. Samtalen gennemføres mellem Astras regionale konsulenter og naturfagskoordinatoren/-erne i den pågældende kommune.

Den enkelte kommunes udfordringer, muligheder og ønsker inden for de syv kompasakser er udgangspunktet for samtalen, og i løbet af samtalen “scorer” kommunen sig selv på kompasakserne. Således kan værktøjet på sigt anvendes til at målsætte og prioritere naturfagsindsatserne i kommunen.

Al information, Astra indsamler gennem kompassamtalerne, anvendes udelukkende til at kvalificere Astras kommunale indsats. Således anvendes informationer om kommunerne aldrig uden naturfagskoordinatorens samtykke.

Book samtale

Kontakt Astra-konsulenten for din region for at aftale tid til en kompassamtale.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content