Gå til hovedindhold

Vær med til at finde løsninger - Bidrag til STEM-strategien

En bredt sammensat strategigruppe er med Astra i spidsen i gang med at udarbejde et forslag til en national strategi for naturfag og naturvidenskab. Gruppen har også brug for dit bidrag til kortlægning af udfordringer og løsninger. 

Der er to centrale udfordringer, der gør, at vi i Danmark har brug for en samlet national naturvidenskabsstrategi, der fremadrettet kan være med til at sætte retning:

  1. For den enkelte borger og i samfundet ses en stadigt øget kompleksitet, der bunder i naturvidenskabelige problemstillinger, og vi har derfor brug for en naturvidenskabeligt dannet befolkning, der kan begå sig i fremtidens samfund.
  2. Det naturvidenskabelige og tekniske område er en af nøglerne til Danmarks fortsatte vækst og velfærd, men vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og som samfund har vi brug for en forøgelse af antallet af naturvidenskabeligt og teknisk uddannede medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Vi har tidligere bedt om bidrag til de vigtigste udfordringer i forhold til befolkningens naturfaglige almendannelse og samfundets rekrutteringsudfordringer på det naturvidenskabelige og tekniske område.

Vi har nu brug for dit bidrag til mulige løsninger af udfordringerne..

Du skal dog først kort beskrive den specifikke udfordring, som du giver en mulig løsning til. Du er meget velkommen til at bidrage med flere udfordringer og løsningsforslag, blot du kun udfylder skemaet med én udfordring og tilhørende løsning ad gangen.

Udfordringerne kan være af overordnet samfundsmæssig karakter, som de to ovenstående, eller rette sig mod en helt specifik problemstilling som fx kommunernes prioriteringer af efteruddannelse, evalueringsformer i gymnasiet, eller pædagogernes viden om teknologi. Intet er for stort eller småt.