Gå til hovedindhold

Om Naturvidenskabens ABC

NF_MX2019_Elever_Sophienborgskolen

Naturvidenskabens ABC er udviklet som inspiration til din undervisning. Ambitionen er, at dine elever får en solid faglig ballast, en oplevelse af sammenhæng i naturfagsundervisningen og viden, der kan bidrage med løsninger på samfundsmæssige problemstillinger. 

Naturvidenskabens ABC er et led i den nationale naturvidenskabsstrategi, hvis to målsætninger er:

  • at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser. 
  • at flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

Børn og unges motivation og interesse for naturfag kan blandt andet øges ved, at de møder ”store fortællinger om naturvidenskab”, får kendskab til videnskabsfolk og bliver klogere på, hvordan naturvidenskabelige opfindelser har betydning for vores samfund. 

Naturvidenskabens ABC bidrager til dette på flere måder:

  • Naturvidenskabens ABC fortæller historien om de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og giver inspiration til, hvordan erkendelserne med deres faglige ballast kan indgå i undervisningen - både via inspirationsmateriale og via helt konkrete tilrettelagte undervisningsforløb.
  • Der er udviklet progressionsbeskrivelser til hver erkendelse. Beskrivelserne gør det lettere at tilrettelægge undervisning i den samme erkendelse på de forskellige uddannelsestrin og giver perspektiver på, hvordan ABC’ens indhold kan bruges konkret i undervisningen. 
  • Kendskabet til videnskabsfolk styrkes gennem portrætter af forskere, der arbejder inden for de enkelte erkendelser.

Find Naturvidenskabens ABC tilrettelagt til din undervisning på grundskolen, gymnasiet og erhvervsuddannelsen.