Gå til hovedindhold

Om Naturvidenskabens ABC

NF_MX2019_Elever_Sophienborgskolen

Naturvidenskabens ABC fortæller historien om 10 vigtige og grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og giver inspiration til, hvordan erkendelserne og konkrete kernefaglige nedslag kan indgå i undervisningen.

Naturvidenskabens ABC er et led i den nationale naturvidenskabsstrategi, hvis to målsætninger er:

  • at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser. 
  • at flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

Børn og unges motivation og interesse for naturfag kan blandt andet øges ved, at de møder ”store fortællinger om naturvidenskab”, får kendskab til videnskabsfolk og bliver klogere på, hvordan naturvidenskabelige opfindelser har betydning for vores samfund. Naturvidenskabens ABC er udarbejdet af en gruppe af landets fremmeste forskere inden for naturvidenskab.  

Naturvidenskabens ABC bidrager til dette på flere måder:

  • Naturvidenskabens ABC fortæller historien om 10 vigtige og grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og giver inspiration til, hvordan erkendelserne og konkrete kernefaglige nedslag kan indgå i undervisningen.
  • Der er udviklet progressionsbeskrivelser til hver erkendelse. Beskrivelserne gør det lettere at tilrettelægge undervisning i den samme erkendelse på de forskellige uddannelsestrin og giver perspektiver på, hvordan ABC’ens indhold kan bruges konkret i undervisningen. 
  • Kendskabet til videnskabsfolk styrkes gennem portrætter af forskere, der arbejder inden for de enkelte erkendelser.

Find inspiration til at tilrettelægge undervisning med afsæt i Naturvidenskabens ABC i grundskolengymnasiet og på erhvervsuddannelserne.

Bliv inspireret af de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser

Download og print plakaten med de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og hæng den i klasseværelset eller forberedelseslokalet.