Bliv klar til næste år!

Her er top 5 aktiviteter & top 5 forløb, som dine kollegaer har været glade for det sidste år

Top 5 aktiviteter

Top 5 forløb

Nyheder

Fra hele Astra-familien

Astra
Få de bedste tips til at lægge en årsplan for din undervisning. Tag udgangspunkt i elevernes progression og lad ture ud af huset styre, hvornår på året de forskellige temaer og forløb skal ligge.
Astra
Få konkrete ideer til, hvad du som lærer kan gøre for at støtte og udfordre elever med høj begavelse - uden at stemple dem som anderledes end deres kammerater.
Astra
Screening for høj begavelse i indskolingen er positivt - især hvis det følges op af et strategisk fokus på at støtte elever med høj begavelse.

Inspiration til din årsplanlægning

Find forløb og aktiviteter til næste års naturfagsundervisning.

Fire nationale netværk styrker naturfagskulturen

Naturfaglige koordinatorer, vejledere og undervisere er afgørende for næste generations tilgang til naturfag og naturvidenskaberne.

Skal vi få næste generation til at interessere sig for alt det spændende, der sker inden for det naturfaglige felt, så kræver det passionerede og inspirerende lærere og undervisere.

Hvorfor netværk?

Astra arbejder for en prioriteret, koordineret, strategisk og dermed forankret naturfagsindsats i hele Danmark på tværs af uddannelseskæden og styrekæden. 

Det gør vi bl.a. med de fire nationale netværksindsatser for naturfaglige og naturvidenskabelige
ressourcepersoner i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet, da vi mener, at netværk og videndeling har stor betydning for naturfagskulturen.

Ressourcepersoner

De skal kunne vise de unge, hvordan naturfag konkret skaber værdi i hverdagen. Og det kræver koordinatorer i kommuner og regioner, som for eksempel kan understøtte kompetenceløft af naturfagslærere og andet pædagogisk personale.

Kapacitetsopbygning

Alle netværkene er særligt vigtige elementer i at fastholde aktørernes fokus på det naturfaglige område, så der opbygges kapacitet og vedvarende initiativer på ungdomsuddannelser, grundskoler, kommuner og regioner, til gavn for alle børn og unge.

Viden

Vidensressourcer, projekter, fonde og temaer om udvikling af naturfagene og de naturvidenskabelige fagområder

Samlet oversigt over de vigtigste danske projekter og fonde målrettet udvikling og støtte af undervisning i naturvidenskabelige fagområder.
Bliv klog på udvikling af naturfagene og de naturvidenskabelige fagområder. Vi har samlet analyser, evalueringer, statusrapporter, podcast og meget andet godt.

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

Vidensdeklaration

Astra inspirerer, understøtter,
samler og styrker

Astras vision er, at elever udvikler stærke naturvidenskabelige kompetencer som en del af deres almendannelse, og at flere vælger en naturvidenskabelig uddannelse og karriere. 

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content