Astra, det nationale naturfagscenter

Astra, det nationale naturfagscenter

Undervisning

Find undervisningsforløb, aktiviteter, grubletegninger og didaktiske ressourcer. Søg i eller gå efter tematiseret indhold.

Netværk

Fire nationale netværk står centralt i arbejdet for at styrke naturfaglige kulturer i grundskoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser.

Viden

Hent evalueringer, rapporter og podcasts om 'god naturfagsundervisning' og bliv opdateret på naturfagsdanmark med projektdatabasen.

Om Astra

Find kvalitetsviden om effektiv og engagerende naturfaglig undervisning. Vi samler og deler viden med undervisere på alle uddannelsestrin.

Lyshåret pige holder reagensglas foran øjet

Undervisning

Find undervisningsforløb, aktiviteter, grubletegninger og didaktiske ressourcer. Søg i eller gå efter tematiseret indhold.

Netværk

Fire netværk står centralt i arbejdet for at styrke naturfaglige kulturer i grundskoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser.

Viden

Hent evalueringer, rapporter og podcast om 'god naturfagsundervisning'. Og bliv opdateret på naturfagsdanmark med projektdatabasen.

Om Astra

Find kvalitetsviden om effektiv og engagerende naturfaglig undervisning. Vi samler og deler viden med undervisere i på alle uddannelsestrin.

Nyheder

Fra hele Astra-familien

Astra
Mikkel Bohm fortsætter som direktør i Astra, og han glæder sig til den fortsatte indsats på naturfagsområdet. Stillingen som direktør i Astra er på åremål i fem år med mulighed for forlængelse. Mikkel Bohm har været direktør i Astra siden 2015.
Så er det sidste chance for at deltage i Masseeksperiment 2024. Masseeksperiment kobler forskning og undervisning i et forløb for elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Billetsalget og salget af messestande til Danmarks største naturfagskonference, Big Bang-konferencen 2024,  er åbent. Vi glæder os til at se dig til to dages faglig forkælelse, i naturvidenskabens tegn, d. 20. – 21. marts 2024

Inspiration til din årsplanlægning

Find forløb og aktiviteter til næste års naturfagsundervisning.

Fire nationale netværk styrker naturfagskulturen

Naturfaglige koordinatorer, vejledere og undervisere er afgørende for næste generations tilgang til naturfag og naturvidenskaberne.

Skal vi få næste generation til at interessere sig for alt det spændende, der sker inden for det naturfaglige felt, så kræver det passionerede og inspirerende lærere og undervisere.

Hvorfor netværk?

Astra arbejder for en prioriteret, koordineret, strategisk og dermed forankret naturfagsindsats i hele Danmark på tværs af uddannelseskæden og styrekæden. 

Det gør vi bl.a. med de fire nationale netværksindsatser for naturfaglige og naturvidenskabelige
ressourcepersoner i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet, da vi mener, at netværk og videndeling har stor betydning for naturfagskulturen.

Ressourcepersoner

De skal kunne vise de unge, hvordan naturfag konkret skaber værdi i hverdagen. Og det kræver koordinatorer i kommuner og regioner, som for eksempel kan understøtte kompetenceløft af naturfagslærere og andet pædagogisk personale.

Kapacitetsopbygning

Alle netværkene er særligt vigtige elementer i at fastholde aktørernes fokus på det naturfaglige område, så der opbygges kapacitet og vedvarende initiativer på ungdomsuddannelser, grundskoler, kommuner og regioner, til gavn for alle børn og unge.

Viden

Vidensressourcer, projekter, fonde og temaer om udvikling af naturfagene og de naturvidenskabelige fagområder

Samlet oversigt over de vigtigste danske projekter og fonde målrettet udvikling og støtte af undervisning i naturvidenskabelige fagområder.
Bliv klog på udvikling af naturfagene og de naturvidenskabelige fagområder. Vi har samlet analyser, evalueringer, statusrapporter, podcast og meget andet godt.

Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

Vidensdeklaration

Astra inspirerer, understøtter,
samler og styrker

Astras vision er, at elever udvikler stærke naturvidenskabelige kompetencer som en del af deres almendannelse, og at flere vælger en naturvidenskabelig uddannelse og karriere. 

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content