Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Workshop 6

Om workshop 6

Tid: Torsdag den 5. september kl. 10-16 (Kaffe fra 9.30)
Sted: Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej 100, Korsør

Mål:

 • at hver UR-kommune afprøver deres pitch og poster til Slutseminaret og får feed-back,
 • at opsamle UR-kommuners erfaringer fra deres strategiproces - bl.a. succesoplevelser og opmærksomhedspunkter. Erfaringerne fastholdes i en indtastningsskabelon og bruges i et erfa-ark fra UR til Slutseminarets deltagere,
 • at drøfte og aftale UR-koordinatorers rolle i formidlingen af indvundne erfaringer ved  UR’s Slutseminaret og efterfølgende,
 • at aftale tidsplan for UR-kommuners “strategi-produkter” til formidling på UR’s forside,

 

Hjemmeopgave forud for workshoppen:
Workshoppen er bl.a. fælles forberedelse til UR-slutseminarets første programpunkt:

Vores naturfagsstrategi og dens værdi for andre af kommunens strategier 
“Markedsplads” med parallelle præsentationer og drøftelse af 11 kommuners naturfagsstrategier over tre runder a’ 20 min., 3 min. pitch og posters på cafeborde.

Til workshop 6 skal hvert koordinatorteam derfor have forberedt:

 1. en “prototype” til den 3 min. pitch, som egen kommunes delegation skal bruge.
  Som “dogmeregel” skal prototypen følge dispositionen i arbejdsbilag 1.
   
 2. en første skitse til en poster, der skal bruges sammen med pitchen.
  Der er kunstnerisk frihed - blot skal den endelige poster være  max 420 × 594mm (A2), to-dimensionel og "unplugged" 

som de kan afprøve og få andre teams' feedback på.


Noter fra udvalgte programpunkter:

Hvor klar er vi til at dele med andre ved Slutseminaret?
Den fælles status i score-skema viste bl.a., at alle 11 kommuner ville være klar med et skriftligt “strategi-produkt” til offentliggørelse pr. 1.10.19 og have en politiker med i deres delegation til Slut-seminaret.

Pitch og poster-sessionen ved Slutseminaret
Efter de parallelle afprøvninger og feedback var der erkendelse af, budskabet i pitchen skal være meget enkelt (6 kl. niveau?!) - tilhørerne kan jo selv spørge til detaljer i den efterfølgende dialog. Desuden vil deltagere/tilhørere før Slutseminaret have mulighed for at forberede sig via UR-kommunernes materialer på UR-hjemmesiden.

Vedr. pitch og poster var der enighed om:

 • at forenkle pitchens tema til: 
  “Vores naturfagsstrategi og dens værdi kommunens udvikling”
 • at fastholde den foreslåede fempunkts disposition fra arbejdsbilaget - dog med frihed til fortolke de fem punkter.
 • at fastholde konceptet med 3 parallelle runder a’ 20 min. ved 11 cafeborde,
 • at forlænge tiden til pitch, så forholdet bliver 4 min. pitch og 16 min. dialog,
 • at åbne for en større poster end A2 (420 × 594mm) blot det accepteres, at posteren evt. må opklæbes på væg i stedet for på en poster-holder. (Mødestedet har kun syv store “poster-holdere” på 600X800mm). NB - todimensional og "unplugged" poster.
 • kommunen bestemmer selv, om den på sit cafe-bord evt. vil lægge printede naturfagsstrategier til uddeling.

Hvilke UR-erfaringer er værdifulde for andre kommuner?
I makkerpar indtastede UR-kommunerne deres erfaringer i et fælles Google-dokument med et spørgeskema. Erfaringerne vil blive brugt direkte i en uformel publikation, som skal formidle UR-kommunernes opsamlede erfaringer fra deres strategiproces til andre kommuner før Slut-seminaret og efter.
Ved workshoppen var der ikke ideer til yderligere kategorier af UR-erfaringer, som kunne være relevante at opsamle.
Det fælles Google-dokument med spørgeskema vil være åbent for indtastninger til og med 13.9.19. 
(UR-koordinatorerne vil få den endelige UR-publikation til gennemsyn før offentliggørelse).

“Strategi-produkter” til formidling på UR’s forside - hvilke og hvornår?
Før Slut-seminaret:

 • Kommunens naturfagsstrategi (evt. blot udkast eller disposition)
 • En uformel publikation bestående af et generelt fakta-ark om UR-kommuner og en tabel med UR-kommunernes opsamlede erfaringer fra deres strategiproces
 • Kontaktperson i UR-kommunen - typisk kommunens naturfagskoordinatoren.

Efter Slut-seminaret suppleres:

 • Foto af hver UR-kommunes poster 

Proces for invitation af kommuner til Slut-seminaret?
En generel invitationsmail til kommuners hoved-mail bør stiles til såvel formand for B&U-udvalg som det ansvarlige direktionsmedlem,
NB. Husk at orientere kommunens naturfagskoordinator ved udsendelse af invitationen.

UR-kommuners rolle ved Slutseminaret og efter?
Under Slutseminarets gennemførelse:
Alle UR-kommuner er medværter ved Slutseminaret og sender en delegation bestående af en politiker, evt. en forvaltningsleder og UR-koordinatorer. Som udgangspunkt er kvoten for delegationen fire personer. Ved Slutseminaret vil UR-kommunernes deltagere få et kendetegn, så de er lette at kende for andre kommuners deltagere - f.eks. et navneskilt i en anden farve.
Hver UR-delegation aftaler forlods deres indbyrdes rollefordeling, dels ved formiddagens Pitch&Poster-session dels ved eftermiddagens debat naturfagsstrategiers relevans. Det forventes, at alle i delegation kender kommunens naturfagsstrategi så godt, at de kan optræde som “ressourceperson” ifht. andre kommuner. Herudover har delegationernes medlemmer særlige roller som “bordvært/ordstyrer”, “pitch’er” og “tidholder” til indbyrdes fordeling. M.h.t. politisk forankring af naturfagsstrategier anbefales størst mulig involvering af delegationens politiker.

Efter Slutseminaret
På workshoppen afklarede vi, at hver UR-koordinator/kommune suverænt afgør i hvilket omfang, de vil medvirke i en evt. opfølgning på UR. 

Der blev udtrykt interesse for, at Astra:

 • tager initiativ til en fælles status på UR-kommunernes naturfagsstrategier, gerne med en dagsorden, som UR-kommunerne selv har lavet. Måske et “OpfølgningsRum”, der f.eks. kunne udbygge kommunale naturfagsstrategier til at omfatte såvel dagtilbud som ungdomsuddannelser,
 • involverer UR-kommuner i at udpege kommunale udfordringer, der kan sættes i spil ved møder for naturfagskoordinatorer,
 • stimulerer synergier i at kortslutte vest- og østdanske kommuners naturfagskoordinatorer. 

Alle gav accept af at optræde som kontaktperson til UR-kommunens naturfagsstrategi på UR-hjemmesiden - i princippet bør kontaktpersonen være kommunens naturfagskoordinator.

Tidsplan og -frister op til Slutseminaret:

13.9.19:  Google-dokument til indtastning af UR-kommuners erfaringer lukker
1.10.19:  Frist for UR-kommuners indsendelse af “strategi”-produkter til UR-WEB-side
7.10.19:  Invitationer udsendes
1.11.19:  Frist for UR-kommuners tilmelding af delegationer
14.11.19:  Frist for øvrige kommuners tilmelding
19.11.19:  Tilmeldte bekræftes med program og deltagerliste
27.11.19:  Kl. 10.30 skal UR-kommuners posters være ophængt i plenumlokalet