Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Workshop 5

UR-WS5 Tavlefoto 050319

Om workshop nr. 5
 

Tid: Tirsdag den 5. marts kl. 11 til onsdag den 6. marts kl. 15 (Ankomstkaffe fra 10.30)
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg (OBS: Sti fra Nyborg Station)

Mål
- at kommunerne med afsæt i hjemmeopgaver får checket, om de har overvejet alle relevante indsatser i deres naturfagsstrategi,
- at kommunerne får inspiration til at beskrive deres naturfagsstrategi i en kommunal og national kontekst, (2x indlæg og hjemmeopg. 1 og 2)
- at koncept for UR’s Slutseminar drøftes og aftales,
- at afstemme forventninger til workshop 6, den 5.9.19

To hjemmeopgaver før workshoppen:
Hjemmeopgave 1:
Kommunens naturfagsstrategi bør spille sammen med og understøtte andre indsatser i kommunen - men hvilke?
Hjemmeopgave 2:
Indsatser i kommunens naturfagsstrategi kan spille sammen med beslægtede nationale indsatser - men hvilke?
- se indkomne svar i boksen til højre.

Program:
Workshoppens program var udviklet på grundlag af ønsker og behov fra workshop 4, herunder ønsker om "skrive-tid" i de respektive teams.

 

Noter fra udvalgte programpunkter:

​​​​​​Check-in og planlægning af workshop
Grundig check-in gav baggrund for at sparre med hinanden og næsten "fuld tavle" - se foto øverst og delte materialer i boksen til højre.

Indlæg 1: Refleksioner over Nyborg Kommunes pragmatiske tilgang til naturfagsudvikling - bredt forstået.
Hvad har egentlig været “motorer/drivere” i udviklingen? Hvad har virket og hvilke udfordringer udestår?
v. Pæd/adm. konsulent, Mette Helding Madsen, Skole- og Kulturafdelingen
Nyborg Kommune - se PDF iconfem flipovers

Indlæg 2: Hvad kan arbejdet med naturfag og UNESCO bruge hinanden til?
v. Generalsekretær Anna Enemark, UNESCO-nationalkommissionen
- se PDF iconpræsentation

Programskitse til UR-Slutseminar 27.11.19
Mødet gav input til færdiggørelse af et program, som vil opleves attraktivt for politikere fra såvel UR-kommuner som øvrige kommuner. Blandt pointer med direkte konsekvens for programmet var:

  • Emnet til erfaringsdeling mellem UR-kommuner og andre kommuner skal være bredt ala: "Hvordan har udvikling af vores naturfagsstrategi givet værdi for andre af kommunens strategier?"
  • Det er nødvendigt med et "trækplaster"

Mødets input var:
- generel bekymring for at kunne få de lokale politikere med,
- kommunernes politiske pitch kunne fint handle om naturfagsstrategiens samspil med og bidrag til kommunens øvrige politikker og planer,
- for politikere er det vigtigt, at få presse på de 11 kommuners bidrag og indsats. (Invitation af TV og skreven presse),
- kunne man invitere f.eks. ministre, folketingspolitikere og Danmarks Lærerforening til at lytte? 
- landspolitikere må ikke tage rampelyset fra kommunerne, hvor strategierne skal realiseres og sømmene slås i,
- forslag om, at både DLF og 0-6 års området inviteres med som dem, der også skal være med realisere planerne lokalt,
- forslag om, at man som til Midtvejsseminaret har en indflyvning, som nævner de nationale planer og strategier, som realiseres med de kommunale strategier (bl.a. Naturvidenskabsstrategi og Teknologipagt)
- “Sponsor” til arrangementet, evt. fonde, som også vil kunne tiltrække politikere,
- har programmet har det rette trækplaster (Indhold eller personer) for de naturfagskoordinatorer og kommuner, som ikke har været med i UdviklingsRummet og som vil være gæster til Slutseminaret?
- Vi skal huske naturfagsstrategiernes bidrag til opfyldelse af FNs 17 Verdensmål.

Fra hver UR-kommune forventes deltagelse af et team bestående af en kommunalpolitiker og/eller en forvaltningsleder samt UR-koordinatorer. Det anbefales at få reserveret Slutseminaret i de relevante kalendre.

Forventninger til indholdet af workshop 6 den 5.9.19
Workshop 6 bliver den sidste inden Slutseminaret og skal derfor bruges til at koordinere og forberede UR-kommunernes formidling ved Slutseminaret. På mødet var der accept af, at UR-kommunernes formidling kommer til at foregå på markedsplads med 11 parallelle postersessioner og en tilhørende pitch over emnet: "Hvordan har udvikling af vores naturfagsstrategi givet værdi for andre af kommunens strategier?"
Som hjemmeopgave før workshop 6 vil der være udkast til en 3 min. pitch og en poster, der kan tjene som "arbejdsmateriale".
Workshop 6 skal desuden udnyttes til at opsamle UR-kommuners erfaringer fra UR-forløbet, der kan være til gavn for andre kommuners fremtidige strategiudvikling.

Mødet gav følgende input til programmet for workshop 6:

  • vi mangler et forum (f.eks. Facebook-gruppe), hvor UR-kommuner kan dele indbyrdes og hvor nye koordinatorer i fremtiden tilgå noget af alt det, UR-kommunerne har arbejdet med,
  • brug for makkeropsamling mellem UR-kommuner to og to, hvor man kan sammenligne indhold og form på planer/strategier,
  • vigtig at erfarne og mindre erfarne koordinatorer blandes og taler sammen, fordi man aldrig kan nå at læse alt det, der bliver skrevet af kloge ord (opsamlinger, erfaringer og produkter),
  • forslag om opsamling på kommunernes erfaringer (succesoplevelser) fra processen frem til den endelige handlingsplan/strategi, evt. suppleret med erfaringer fra pludseligt ændrede forudsætninger undervejs (opmærksomhedspunkter).