Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Workshop 4

Om workshop nr. 4

 

Tid: Onsdag den 21. november, 2018, kl. 10-16 (Kaffe fra 9.30)
Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Noter fra punkter på programmet:

a) Midtvejsseminarer - nåede vi i mål?
Koordinatorerne vurderede, at seminarerne havde fremmet de deltagende politikere og lederes opbakning til strategiudvikling - men - indlæggene havde ikke givet den forventede indsigt i kommunale naturfagsstrategiers mulige samspil med National naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten. Det ajourførte PDF icon"score-skema" vidner om, at UR-koordinatorerne efterhånden har sikret sig politisk og ledelsesmæssig opbakning til strategiudviklingen.

b) Nationale udfordringer og anbefalinger som checkliste for kommunale naturfagsstrategier
- se Elzebeths slides i boksen til højre, der bl.a. har henvisning til kortlægning af 13 forandringsteorier for bl.a. kapacitetsopbygning, lærere, elever.  Se også artikel om skolelederes rolle i naturfagsudvikling side 6 i PLENUM.

c) Kvalificering af indsendte forslag til tidsplaner og dispositioner for strategier
De indsendte svar på hjemmeopgaver gav grundlag for frugtbar sparring og lover godt for de begyndende strategiformuleringer. Se hjemmopgaver nederst og svar på hjemmeopgaver i boksen til højre.

d) Hvad vil gøre UR’s to resterende workshops mest værdifulde for UR-koordinatorer?
Timing af koordinatorernes skriveproces samlede interessen sig om workshop 5 og behovet for at udvide den til et døgnforløb fra 5.-6.3.19. Ud over god tid til gensidig sparring på strategitekster blev der formuleret en række PDF iconbehov og ønskersom vil indgå i programlægningen.

e) UR-koordinatorers mest presserende udfordringer ved udvikling af naturfagsstrategi?
Deltagerne gav hinanden sparring på følgende fem udfordringer:

 1. Hvordan involverer vi de relevante aktører i div. grupper (Styre-, netværks-, bruger-)?
  /Odsherred.
 2. Etablering og brug af fagudvalg i strategiprocessen - hvordan? /Fredericia.
 3. Ejerskab til naturfagsstrategien - hvordan skabes det? /Sorø.
 4. Måltal - politikernes ned igennem sammenhæng og konkret undervisning? /Kalundborg.
 5. Inspiration tll brug af de 17 verdensmål - som driver? /Fredericia.
  NB. UNESCO har det globale ansvar for verdensmål 4 og har desuden formuleret læringsmål for alle 17 verdensmål. For hvert verdensmål er der delmål. Delmål 4.7 involverer især naturfag - se indikatorer hos Danmarks Statistik, som er grundlag for den årlige rapportering til Folketinget og FN. 
  Den danske UNESCO-nationalkommission udbyder aktiviteter af relevans for kommuner og den danske UNESCO-strategi 2019-22 lægger op til synergier med implementeringen af bl.a. National naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten.

Kommuners hjemmeopgaver før workshop 4:
A) Gør midtvejsstatus for jeres udviklingsproces - hvad har I nået og hvad mangler I?
Status bør bl.a. indeholde:

 • udviklingsprocessens organisering - har vi involveret de rette? og skal organiseringen med f.eks. styre-, netværks- og følgegruppe justeres?
 • udviklingsprocessens tidsplan - hvad skal vi nå og hvornår, inden en politisk vedtaget naturfagsstrategi kan være klar til deadline: 21.11.19?

B) Skitsèr en disposition til jeres strategi. 
Hent gerne inspiration fra andres strategier - se f.eks. links nederst på UR-forsiden.

Ialt max 2 A4-sider sendes til Hans før 9.11.18 
(Notér også gerne behov for input fra UR i den sidste halvdel af UR-forløbet)