Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Workshop 3 - UdviklingsRum 2017-19

Om workshop nr. 3
 

Tid: Torsdag den 30. august, 2018 kl. 10-16 (Kaffe fra 9.30)
Sted: Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej 100, Korsør


Workshoppens mål:
1. at overveje en strategis med- og modvind via faglig ledelse og kraftfelt-analyse,
2. at give rum for feedback på succeser eller presserende udfordringer i strategiudviklingen,
3. at samstemme forberedelse og gennemførelse af Midtvejsseminarer.

Noter fra punkter på programmet:
1)  Oplæg: Hvordan kan "faglig ledelse" øge effekten af en kommunal naturfagindsats?
Skolechef Søren Thorborg brugte PDF icondenne præsentation til at synliggøre "strategisk faglig ledelse af naturfagsområdet" i Køge Kommune. Blandt emner var proces til inddragelse af skoleledere, kompetenceudvikling af naturfagslærere og -vejledere, "ikoniske handlinger" med elever og presse som drivkræfter for udvikling.
Efter oplægget blev der arbejdet med kraftfeltsanalyse i fire grupper, og Søren Thorborg gav grupperne feedback.

2) Kraftfeltsanalyse i fire grupper
Efter at have listet alle fremmende og hæmmende kræfter for en naturfagsstrategis implementering, blev kræfterne analyseret med følgende resultater: 
PDF iconGruppe A, PDF iconGruppe B, PDF iconGruppe C og PDF iconGruppe D.

3) Midtvejsseminarets program og brief af politikere/ledere - se PDF iconHans's slides
De to seminarer skal inspire og forankre udviklingen af kommenens naturfagsstrategi politisk og forvaltningsmæssigt. For nogle teams er det trods kommunens skriftlige tilsagn en udfordring at rekruttere politikere/ledere som deltagere. Hans vil "rykke" nogle kommuner.
VIGTIGT: Teamet bør forberede tilmeldte politikere/ledere på at kunne deltage aktivt. Et godt tip er at give dem en oversigt over kommunens eksisterende politikker og indsatser til udvikling af naturfagsområdet. Søren Thorborgs ovennævnte præsentation giver ideer til indhold af en sådan oversigt - måske kombineret med fakta fra kvalitetsrapport e.l.

4) UR-koordinatorers succeser eller presserende udfordringer ved udvikling af naturfagsstrategi?
Deltagerne formulerede PDF iconfem emner at videndele om. Et emne om FabLab blev parkeret til næste workshop.

Hjemmeopgaver før workshop 3:
A) Som opfølgning på workshop 2 skal I udvælge een "ønsket virkning" og “renskrive” en indsatsteori for den med tegn og succeskriterier, der kan bruges til evaluering.  
Noter gerne overvejelser om, hvordan evalueringen kan formidles til det politiske udvalg i kommunen. Brug gerne denne skabelon til indsatsteori, som Olga Trolle havde udarbejdet.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18

B) Nu har hvert team arbejdet med naturfagsstrategien i over et halvt år. Lav en liste over kræfter, som I mener henholdsvis fremmer og hæmmer forandring af den naturfagsundervisning, som børn og unge jeres kommune oplever (Maria’s rejse). Listen tjener som forberedelse til en workshop-øvelse i kraft-feltanalyse.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18.

C) Overvej hjemmefra en "lille succes" og en "presserende udfordring" fra strategiudviklingen, som teamet gerne vil dele ved workshop 3.