Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Workshop 2

Om workshop nr. 2

 

Tid: Tirsdag den 12. juni, 2018, kl. 10-16 (Kaffe fra 9.30)

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Workshoppens mål:

  1. at øve metode til at få sammenhæng mellem ønskede virkninger, mål og aktiviteter i en naturfagsstrategi,
  2. at give rum for feedback på presserende udfordringer i strategiudviklingen,
  3. at aftale et “produkt”, der kan forberede politikere til at deltage i Midtvejsseminar.


Noter fra punkter på workshoppens program:

1) Indlæg: Om at sætte mål for og måle resultater af en kommunal naturfagsstrategi.
Olga Trolle fra IND, Københavns Universitet, brugte PDF icondenne præsentation.

2) Gruppeøvelse: Analyse: En naturfagsstrategis “ønskede virkninger”?
I fire grupper tog deltagerne afsæt i svar på deres hjemmeopgave A) - se boksen til højre. 
Grupperne brugte PDF iconøvelsesvejledning og PDF iconskabelon til indsatsteori, som Olga Trolle havde udarbejdet. 
Først opstillede grupperne indsatsteorier for en selvvalgt virkning med gule sedler. Derpå formulerede de tegn (blå sedler) og succeskriterier (grønne sedler)
Se foto af resultater fra PDF icongruppe APDF icongruppe B, PDF icongruppe C og PDF icongruppe D samt Olga's PDF iconeksempel på en færdig indsatsteori
De fire grupper afrapporterede i plenum med en PDF iconpitch.

3) UR-koordinatorers aktuelt mest presserende udfordring ved udvikling af naturfagsstrategi?Deltagerne formulerede og behandlede PDF iconsyv udfordringer over to runder
Der var forslag om, at alle næste gang formulerer en udfordring hjemmefra.

4) Afrunding
Deltagerne kommenterede kort et forslag til emner ved Midtvejsseminaret - vigtigt, at programmet er interessant for de deltagende politikere.
Skriftlige produkter til forberedelse af politikere før Midtvejsseminaret kan være en renskrift af en indsatsteori for en udvalgt virkning af en naturfagsstrategi samt en liste over kræfter, der henholdsvis fremmer og hæmmer forandring af den naturfagsundervisning, som børn og unge i kommunen oplever.

Hjemmeopgaver før workshop 3 den 30.8.18:

A) Som opfølgning på workshop 2 skal I udvælge een "ønsket virkning" og “renskrive” en indsatsteori for den med tegn og succeskriterier, der kan bruges til evaluering.  
Noter gerne overvejelser om, hvordan evalueringen kan formidles til det politiske udvalg i kommunen.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18

B) Nu har hvert team arbejdet med naturfagsstrategien i over et halvt år. Lav en liste over kræfter, som I mener henholdsvis fremmer og hæmmer forandring af den naturfagsundervisning, som børn og unge i kommunen oplever  (Maria’s rejse). Listen tjener som forberedelse af en workshop-øvelse i kraft-felt analyse.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18.

C) Overvej hjemmefra en "lille succes" og en "presserende udfordring" fra strategiudviklingen, som teamet gerne vil dele ved workshop 3.

 

Hjemmeopgaver før workshop 2 var:

A) Skitsér den “ønskede situation på naturfagsområdet” i kommunen som virkninger af naturfagssstrategiens implementering:

  • hvad skal strategien i sidste ende føre til?
  • hvilke forandringer og positive konsekvenser skal målgruppe(r) mærke?

Produktkrav: Max. 1 A4-side indsendes til Hans senest 1.6.18. til deling

Læs mere i slides_m._hjemmeopgave fra workshoppen

Links til supplerende baggrundsmateriale:

B) Orientér den ansvarlige for kommunens planstrategi, så naturfagsstrategien bliver indtænkt i planstrategien og opnår synergi med beslægtede tiltag.

C) Udvælg en politiker og evt. en forvaltningsleder, der skal deltage i Midtvejsseminar og reserver datoen i deres kalender (Sjælland 11.9.18 og Jylland 12.9.18 kl. 12-17).
Invitationsproceduren vil senere være, at UR-koordinatorer får et invitationsbrev med program, som de kan bruge som formel invitation.