Laptop
  • Gæste wi-fi netværk i Astra

Gæste wi-fi netværk i Astra

Anvendelsesvilkår

Alle, som besøger Astras lokationer, har mulighed for gratis at forbinde sig trådløst (Wi-fi) til Astras gæstenetværk og derved få adgang til internettet.

Det er din egen enhed (computer, tablet, mobiltelefon, mv.), som du kan forbinde dig til vores gæstenetværk “Komet” med via selvbetjening.

Der ydes ingen support, men du kan rekvirere adgangsinformation hos en af Astras medarbejdere.

astra girl

Logning og persondata

Når du forbinder dig til gæstenetværket “Komet”, accepterer du derved vilkårene for anvendelse af denne tjeneste. Det indbefatter, at du vil blive logget i din færden på internettet i henhold til lov om logning (Lov 291 8/3-2022).

Persondata som registreres:

Alle autentificeringer logges, så både brugere og computer er registreret, og når netværk bruges, logges det desuden hvilken service, der benyttes mod hvilken server. (IP adresse, MAC adresse, Fabrikat, Tid, Datamængde, Besøgte url, AP)

Disse data vil på anmodning fra berettiget myndighed blive udleveret af Astras Team IT til myndighederne.

astra girl

Vær opmærksom på

Besøg ikke internetsider, der virker mistænkelige, eller som indeholder porno-, hasardspil-, hacker-, videosider og lignende.
Udover at søgning på nogle af disse typer sider er ulovligt, er det ofte på disse sider, at der gemmer sig virus og/eller andre ødelæggende programmer.

Din enhed skal have et opdateret antivirusprogram og firewall installeret, for at beskytte dig mod angreb. Astra fralægger sig ethvert ansvar for sådan indtrængen. Download fra internettet må kun foretages, hvis det ikke er i strid med gældende lovgivning og regler for bl.a. ophavsret.

Ved mistanke om misbrug kan den IT-ansvarlige, efter aftale med Astras leder for IT, gennemgå loggen for den enkelte brugers internetaktiviteter via gæstenettet. Hvis det i den forbindelse konstateres, at netadgangen har været benyttet i strid med ovenstående regler, kan dette medføre øjeblikkelig inddragelse af adgangen samt i yderste konsekvens politianmeldelse.

Astra byder dig velkommen og til sikker Internet Browsing.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content